Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Omgaan met verdieping en verbreding als vorm van differentiatie en onderwijsloopbaanbegeleiding in de eerste graad

Inhoud

In de leerplannen van de nieuwe eerste graad (algemene vakken en basisopties) is differentiatie in functie van leerlingenprofielen een belangrijk gegeven in functie van observatie en oriëntatie.

Verdiepingsdoelen en suggesties tot verbreding maken dan ook deel uit van elke leerplan. Scholen onderzoeken hoe ze verdieping en verbreding optimaal gebruiken voor de oriëntatie van de leerling, zowel naar een studiedomein als naar een finaliteit binnen het studiedomein.

We zoomen onder meer in op

 • onderwijsloopbaanbegeleiding;
 • verbreding en verdieping in de leerplannen;
 • verbreding en verdieping in functie van oriëntatie binnen de school;
 • verbreding en verdieping en evaluatie.
Doelen

Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers

 • op een kwaliteitsvolle en schooleigen manier verdieping en verbreding hanteren als instrumenten van onderwijsloopbaanbegeleiding
 • reflecteren over differentiatie en evaluatie in functie van onderwijsloopbaanbegeleiding
Aanpak
 • Werkvormen die inzetten op het vertalen van de inhoud naar de eigen schoolcontext
 • Werkvormen die inzetten op het ontwikkelen van een schooleigen strategie om verdieping en verbreding optimaal te gebruiken voor de oriëntatie van leerlingen
 • Activerende werkvormen die deelnemers kunnen transfereren naar de eigen schoolcontext
 • Reflectie- en uitwisselmomenten
Sessies
 • Basismodule (2 sessies op niveau school/scholengemeenschap) - Basismodule voor kernteams van geïnteresseerde scholen regionaal
 • Verdiepende module (3 sessies op maat van de school/SG/bestuur):  OLB  op een schooleigen en kwaliteitsvolle manier realiseren en nadenken over gedifferentieerd evalueren
Doelgroep
 • Kernteams (inschrijving  regionaal en op niveau SG), individuele leraren, leden middenkader, vakcoördinatoren en directies eerste graad
 • Geïnteresseerde leraren, leden middenkader, vakcoördinatoren en directies tweede en derde graad

Inschrijven