Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Flexibel werken aan kwaliteitsvolle vorming voor alle leerlingen in de B-stroom 

Inhoud

Zoeken naar nieuwe mogelijkheden en methodieken om elke leerling breed en kwaliteitsvol te vormen

Zorg voor de kwetsbare leerlingen die mogelijk niet alle leerplandoelen bereiken

Manieren zoeken om

 • ervoor te zorgen dat elke leerling afzonderlijk voldoende kansen krijgt
 • te differentiëren, ondersteunen, evalueren

Innovatieve organisatievormen en processen, die kwaliteitsvolle vorming voor alle leerlingen faciliteren

Doelen

Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers een zo sterk en breed mogelijke vorming garanderen voor alle leerlingen, in het bijzonder voor de meest kwetsbare leerlingen in de B- stroom

Aanpak
 • Werkvormen die inzetten op het vertalen van de inhoud naar de eigen klas- en schoolpraktijk
 • Werkvormen die inzetten op het ontwikkelen van een schooleigen strategie om ervoor te zorgen dat leerlingen breed en kwaliteitsvol gevormd worden en basisgeletterd zijn
 • Activerende werkvormen gelinkt aan de klaspraktijk
 • Reflectie op het eigen professioneel handelen
 • Uitwisseling
Sessies
 • Basismodule (2 sessies op niveau school/scholengemeenschap) -  Basismodule voor kernteams van geïnteresseerde scholen regionaal
 • Verdiepende module (3 sessies op maat van de school/SG) die inzet op de meest bedreigde leerlingen uit B-stroom binnen de eigen school zo goed mogelijk te vormen en te evalueren
Doelgroep
 • Individuele leraren, leden middenkader, vakcoördinatoren en directies eerste graad B-stroom
 • Geïnteresseerde  leraren, leden middenkader, vakcoördinatoren en directies eerste graad A-stroom

Inschrijven