Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Leiding geven aan de modernisering van het SO

Inhoud

Vanuit 3 aspecten van de modernisering so, ondersteunen we leidinggevenden in het (verder) opzetten van en het creëren van draagvlak bij veranderingsprocessen.

 • identiteits- en kwaliteitsontwikkeling via leerplannen;
 • het gemeenschappelijk funderend leerplan en het leerplan ICT;
 • onderwijsloopbaanbegeleiding.

Daarbij wordt onder meer ingegaan op

 • wettelijk kader;
 • verschillende beleidsdomeinen integreren in een beleidsvisie;
 • aspecten van dialogaal leiderschap;
 • methodieken voor veranderingsprocessen;
 • uitwisselen van ervaringen;
Doelen

Aan het eind van deze nascholing kunnen de deelnemers binnen de eigen school of binnen het eigen schoolbestuur leiding geven aan de veranderingsprocessen die te maken hebben met de modernisering van het secundair onderwijs

Aanpak
 • Werkvormen die inzetten op het vertalen van de inhoud naar de eigen schoolcontext
 • Reflectie op het eigen professioneel handelen
 • Uitwisseling
Sessies
Doelgroep
 • Kernteams van leidinggevenden (bestuurders, directeurs, leden van het middenkader, TA, TAC) eerste graad
 • Individuele leidinggevenden (bestuurders, directeurs, leven van het middenkader, TA, TAC) eerste graad
 • Geïnteresseerde leidinggevenden tweede en derde graad

Inschrijven