Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Nascholing interdisciplinaire leerplannen afhankelijk van de behoefte van de school

Natuur, ruimte & techniek

1. Kennismaking Natuur, ruimte & techniek: wat, hoe en waarom?

Wat?
Je school is geïnteresseerd in het vak Natuur, ruimte & techniek. Je wil goed geïnformeerd zijn alvorens het vak in te richten. Je krijgt zicht op de visie, de mogelijkheden en de voorwaarden van het vak. Je krijgt inzicht in het opbouwen van een onderwijsarrangement Natuur, ruimte & techniek.

Voor wie?
Leerkrachten die het vak willen geven, coördinatoren, schoolteams, directie.

 • 8.1.1 is voor de A-stroom
 • 8.1.2 is voor de B-stroom

Doelen?

 • Aan het einde van deze nascholing hebben de deelnemers de krachtlijnen en de opbouw van het leerplan Natuur, ruimte & techniek verkend.
 • Aan het einde van deze nascholing hebben de deelnemers didactische principes van interdisciplinair werken binnen het leerplan Natuur, ruimte & techniek verkend.
 • Aan het einde van deze nascholing, kunnen de deelnemers reflecteren over wat interdisciplinair werken in het leerplan Natuur, ruimte & techniek concreet kan betekenen in de eigen schoolcontext.

2. Verdiepingstraject: leren ontwikkelen van een project voor Natuur, ruimte en techniek.

Wat? 

Je wenst aan de slag te gaan met het leerplan Natuur, ruimte & techniek. Hoe pak je dit concreet aan? Welke kansen/ valkuilen zijn er? Welke sterktes zijn aanwezig in de vakgroep?  

In deze sessies zoeken we naar antwoorden op deze vragen. Je leert er samen met anderen praktijkvoorbeelden uitwerken in functie van de eigen schoolcontext.

Voor wie?

Leerkrachten, teams, coördinatoren, directie, die aan de slag willen gaan met Natuur, ruimte & techniek. Voorwaarde: het basistraject gevolgd hebben.

 • 8.2.1 is voor de A-stroom
 • 8.2.2 is voor de B-stroom

Doelen?

 • Aan het einde van deze nascholing, kunnen de deelnemers een krachtige leeromgeving uitbouwen voor de eigen schoolcontext.
 • Aan het einde van deze nascholing, kunnen de deelnemers een project uitwerken in functie van een leertraject en het lerarenteam eigen aan de school. 
 • Aan het einde van deze nascholing, kunnen de deelnemers hun evaluatiebeleid afstemmen op een interdisciplinaire aanpak.
 • Aan het einde van deze nascholing hebben de deelnemers ervaringen uitgewisseld en expertise gedeeld.

3. Implementatietraject: ontwikkelen van projecten voor Natuur, ruimte en techniek 

Voor wie?

Scholen die reeds gestart zijn met Natuur, ruimte & techniek. De bedoeling is om projecten voor de eigen lespraktijk te ontwikkelen en uit te wisselen. Er wordt telkens onderzocht hoe er aan de leerplandoelen wordt gewerkt en hoe de leerresultaten te evalueren. Binnen dit jaartraject worden minstens 2 projecten (project bestaande uit meerdere lessen) uitgewerkt, uitgetest en geëvalueerd. 

Doelen?

 • Aan het einde van deze nascholing hebben de deelnemers ervaringen uitgewisseld en expertise gedeeld.
 • Aan het einde van deze nascholing kunnen deelnemers reflecteren over aandachtspunten voor de eigen klaspraktijk.

Praktisch?

3 keer per jaar komen de verschillende scholen samen. Tussentijds worden projecten ontwikkeld, geëvalueerd en uitgewisseld met elkaar. 

Inschrijven

Artistieke vorming

1. Kennismaking Artistieke vorming: wat, hoe en waarom?

Wat?

Je school is geïnteresseerd in het vak Artistieke vorming. Je wil goed geïnformeerd zijn alvorens het vak in te richten. Je krijgt zicht op de visie, de mogelijkheden en de voorwaarden van het vak. Je krijgt inzicht in het opbouwen van een onderwijsarrangement Artistieke vorming. 

Voor wie?

Leerkrachten die het vak willen geven, coördinatoren, schoolteams, directie. 

Doelen?

 • Aan het einde van deze  nascholing, kunnen de deelnemers de visie van het leerplan Artistieke vorming herkennen.
 • Aan het einde van deze nascholing, kunnen de deelnemers een leeractiviteit Artistieke vorming opbouwen. 
 • Aan het einde van deze nascholing, kunnen de deelnemers reflecteren over wat interdisciplinair werken in het leerplan Artistieke vorming concreet kan betekenen in de eigen schoolcontext. 

2. Verdiepingstraject: leren ontwikkelen van een project voor Artistieke vorming

Wat?

Wil je aan de slag met het leerplan Artistieke vorming? Hoe pak je dit concreet aan? Welke kansen/valkuilen zijn er? Wat verstaan we onder de krachtlijnen Artistieke vorming? Hoe werk je een leertraject uit? En hoe kan je de leerplandoelen evalueren?

In deze sessies zoeken we naar antwoorden op deze vragen. Je leert er samen met anderen praktijkvoorbeelden uitwerken in functie van de eigen schoolcontext.

Voor wie?

Leerkrachten, teams, coördinatoren, directie, die aan de slag willen gaan met Artistieke vorming. Voorwaarde: het basistraject gevolgd hebben.

Doelen?

 • Aan het einde van deze nascholing, kunnen de deelnemers een krachtige leeromgeving uitbouwen voor de eigen schoolcontext.
 • Aan het einde van deze nascholing, kunnen de deelnemers een project uitwerken in functie van het lerarenteam eigen aan de school. 
 • Aan het einde van deze nascholing, kunnen de deelnemers hun evaluatiebeleid afstemmen op een interdisciplinaire aanpak.
 • Aan het einde van deze nascholing hebben de deelnemers ervaringen uitgewisseld en expertise gedeeld.

3. Implementatietraject: ontwikkelen van projecten voor Artistieke vorming 

Voor wie?

Scholen die reeds gestart zijn met Artistieke vorming. De bedoeling is om projecten voor de eigen lespraktijk te ontwikkelen, uit te testen met leerlingen en uit te wisselen. Er wordt telkens onderzocht hoe er aan de leerplandoelen wordt gewerkt en hoe de leerresultaten te evalueren. Binnen dit jaartraject worden minstens 2 projecten (bestaande uit meerdere lessen) uitgewerkt, uitgetest en geëvalueerd. 

Doelen?

 • Aan het einde van deze nascholing, kunnen de deelnemers projecten Artistieke vorming voorbereiden, uittesten en evalueren.
 • Aan het einde van deze nascholing, hebben de deelnemers ervaringen uitgewisseld en expertise gedeeld.
 • Aan het einde van deze nascholing, kunnen deelnemers reflecteren over aandachtspunten voor de eigen klaspraktijk.

Praktisch?

3 keer per jaar komen de verschillende scholen samen. Tussentijds worden projecten ontwikkeld, geëvalueerd en uitgewisseld met elkaar. 

Inschrijven