Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Besturen

Prioriteiten voor het werkjaar 2019-2020

Blauw 700.png
 Bestuurszaken.png

alles omtrent

bestuurszaken

  Auteursrechten en copyright
  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
  Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
  Goed werkgeverschap
  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
  Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
  Onthaal kandidaat en startende bestuurders
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning 
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
  Kwaliteitsvol besturen
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Ouders x school x vertrouwen => succesvolle schoolloopbaan
  Overheidsopdrachten
  Planning Modernisering so - programmatieregelgeving
  Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Informatieveiligheid
  Masterplan onderwijsinfrastructuur
  Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
  De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
  Opleiding hiërarchische lijn
Blauw 700.png
Groen 700.png
 Kwaliteitsontwikkeling.png

inzetten op 

kwaliteitsontwikkeling

  Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
  Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs 
  Goed werkgeverschap 
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek 
  Kwaliteitsvol besturen
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool
  Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
  Informatieveiligheid
  Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
  De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
  Voorjaarsseminarie
  Vorming op maat voor besturen en bestuurders
Groen 700.png
 Identiteitsontwikkeling.png

bouwen aan

identiteitsontwikkeling

  Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
  Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Goed werkgeverschap 
  Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek 
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool
  Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
  De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
Groen 700.png
Blauw 700.png
 Financieel beheer en overheidsopdrachten.png

wegwijs in

financieel beheer & inkoopbeleid

  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
  Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Masterplan onderwijsinfrastructuur
  (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning 
  Overheidsopdrachten
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
Blauw 700.png
 Infrastructuur.png

beheren van

infrastructuur

  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Masterplan onderwijsinfrastructuur 
  (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning 
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
Blauw 700.png
 Personeelsbeleid.png

bouwen aan warm

personeelsbeleid

  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs 
  Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
  Goed werkgeverschap 
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
Blauw 700.png
 Schoolorganisatie.png

optimaliseren van

schoolorganisatie

  Auteursrechten en copyright
  Goed werkgeverschap 
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Kwaliteitsvol besturen
  Ouders x school x vertrouwen => succesvolle schoolloopbaan
  Planning Modernisering so - programmatieregelgeving
  Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool
  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Informatieveiligheid
  Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
  De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
  Opleiding hiërarchische lijn
Blauw 700.png
 Welzijn op het werk.png

coördineren van

welzijn op het werk

  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs 
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Opleiding hiërarchische lijn
Blauw 700.png
Roze 700.png
Begeleiding van leerlingen.png 

inzetten op

begeleiding van leerlingen

 
  Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
  Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding 
  Ouders x school x vertrouwen => succesvolle schoolloopbaan
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Auteursrechten en copyright
Roze 700.png
 Didactiek en leerplannen.png

op stap met

didactiek & leerplannen

  Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
  Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek 
Roze 700.png