Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Header internaten.PNG

De specifieke projecten voor internaten voor schooljaar 2019-2020 zijn de volgende:

Voor opvoeders en beheerders

Voor opvoeders

Voor beheerders

Roze 700.png
Begeleiding van leerlingen.png 

inzetten op

begeleiding van leerlingen

 
  Basisvorming leercoaching
  Basisvorming nieuwe internaatbeheerders
  Mindful in het oog van de storm: aandachtstraining op maat van het internaat
  Leercoaching op het internaat: en nu de praktijk!
  Emotionele remediëring: positief leren omgaan met emoties in het internaat
  Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
  Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
  Autisme en … ongewenst gedrag - Gedragsproblemen en agressie: begrijpen en aanpakken
  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Zin in zingeving voor leerlingen? Nascholing tot bezinningsbegeleiders.
  Relaties en seksualiteit in een context van diversiteit
  RSV binnen de context van je school
  Seminarie voor opvoeders
  Nascholingen ICT
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Auteursrechten en copyright
Roze 700.png
Groen 700.png
 Identiteitsontwikkeling.png

bouwen aan

identiteitsontwikkeling

  Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
  Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Goed werkgeverschap 
  Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek 
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Zin in zingeving voor leerlingen? Nascholing tot bezinningsbegeleiders.
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
  Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool
Groen 700.png
Roze 700.png
 Didactiek en leerplannen.png

op stap met

didactiek & leerplannen

  Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
  Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek 
  Relaties en seksualiteit in een context van diversiteit
  RSV binnen de context van je school
  Nascholingen ICT
Roze 700.png
Groen 700.png
 Kwaliteitsontwikkeling.png

inzetten op 

kwaliteitsontwikkeling

  Emotionele remediëring: positief leren omgaan met emoties in het internaat
  Leercoaching op het internaat: en nu de praktijk!
  Basisvorming nieuwe internaatbeheerders
  Seminarie voor opvoeders
  Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
  Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Goed werkgeverschap 
  Informatieveiligheid
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek 
  Kwaliteitsvol besturen
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  RSV binnen de context van je school
  Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
  Themadag Leidinggeven – Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs
Groen 700.png
Blauw 700.png
 Personeelsbeleid.png

bouwen aan warm

personeelsbeleid

  Basisvorming nieuwe internaatbeheerders
  Themadag KIES – 17 oktober 2019
  Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
  Goed werkgeverschap 
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
  Themadag Leidinggeven – Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs
Blauw 700.png
 Schoolorganisatie.png

optimaliseren van

schoolorganisatie

  Auteursrechten en copyright
  Goed werkgeverschap 
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Kwaliteitsvol besturen
  Planning Modernisering so - programmatieregelgeving
  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Informatieveiligheid
  Themadag Leidinggeven – Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs
Blauw 700.png
 Welzijn op het werk.png

coördineren van

welzijn op het werk

  Mindful in het oog van de storm: aandachtstraining op maat van het internaat
  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
  Themadag Leidinggeven – Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs
Blauw 700.png
 Infrastructuur.png

beheren van

infrastructuur

  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Masterplan onderwijsinfrastructuur 
  (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning 
  Nascholingen ICT
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
Blauw 700.png
 Financieel beheer en overheidsopdrachten.png

wegwijs in

financieel beheer & inkoopbeleid

  Seminarie voor beheerders
  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Masterplan onderwijsinfrastructuur
  (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning 
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
  Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
  Overheidsopdrachten
Blauw 700.png
 Bestuurszaken.png

alles omtrent

bestuurszaken

  Seminarie voor beheerders
  Auteursrechten en copyright
  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
  Goed werkgeverschap
  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Onthaal kandidaat en startende bestuurders
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning 
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
  Kwaliteitsvol besturen
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Planning Modernisering so - programmatieregelgeving
  Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Informatieveiligheid
  Masterplan onderwijsinfrastructuur
  Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
  De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
  Opleiding hiërarchische lijn
  Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
  Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
  Overheidsopdrachten
Blauw 700.png