Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Header volwassenenonderwijs.PNG

Roze 700.png
Begeleiding van leerlingen.png 

inzetten op

begeleiding van leerlingen

 
  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Nascholingen ICT
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Auteursrechten en copyright
Roze 700.png
Groen 700.png
 Identiteitsontwikkeling.png

bouwen aan

identiteitsontwikkeling

  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Goed werkgeverschap
  Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek 
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
  Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool
Groen 700.png
Roze 700.png
 Didactiek en leerplannen.png

op stap met

didactiek & leerplannen

  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
  Nascholingen ICT
Roze 700.png
Groen 700.png
 Kwaliteitsontwikkeling.png

inzetten op 

kwaliteitsontwikkeling

  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs 
  Goed werkgeverschap
  Informatieveiligheid
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek 
  Kwaliteitsvol besturen
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
  CVO in 3Z: het modelleren van het toekomstcentrum voor het volwassenenonderwijs
  Themadag Leidinggeven – Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs
Groen 700.png
Blauw 700.png
 Personeelsbeleid.png

bouwen aan warm

personeelsbeleid

  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs 
  Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
  Goed werkgeverschap
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
  Themadag Leidinggeven – Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs
Blauw 700.png
 Schoolorganisatie.png

optimaliseren van

schoolorganisatie

  Auteursrechten en copyright
  Goed werkgeverschap
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Kwaliteitsvol besturen
  Opleiding hiërarchische lijn
  Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis
  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Informatieveiligheid
  CVO in 3Z: het modelleren van het toekomstcentrum voor het volwassenenonderwijs
  Themadag Leidinggeven – Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs
Blauw 700.png
 Welzijn op het werk.png

coördineren van

welzijn op het werk

  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs 
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Opleiding hiërarchische lijn
  Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis
  Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Themadag Leidinggeven – Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs
Blauw 700.png
 Infrastructuur.png

beheren van

infrastructuur

  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Masterplan onderwijsinfrastructuur
  (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning
  Nascholingen ICT
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
Blauw 700.png
 Financieel beheer en overheidsopdrachten.png

wegwijs in

financieel beheer & inkoopbeleid

  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
  Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  Masterplan onderwijsinfrastructuur
  (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning 
  Overheidsopdrachten
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning
Blauw 700.png
 Bestuurszaken.png

alles omtrent

bestuurszaken

  Auteursrechten en copyright
  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
  Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
  Goed werkgeverschap 
  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
  Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
  Onthaal kandidaat en startende bestuurders
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning 
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
  Kwaliteitsvol besturen
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Overheidsopdrachten
  Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Informatieveiligheid
  Masterplan onderwijsinfrastructuur
  Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
  De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
  Opleiding hiërarchische lijn
  CVO in 3Z: het modelleren van het toekomstcentrum voor het volwassenenonderwijs
Blauw 700.png