Aanmelden
Laden…

Even geduld...
Terug naar alle thema's secundair onderwijs
Blauw 700.png
 Bestuurszaken.png

alles omtrent

bestuurszaken

  Auteursrechten en copyright
  Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
  Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
  Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
  Goed werkgeverschap
  De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
  Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
  Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
  Onthaal kandidaat en startende bestuurders
  Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
  (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning 
  Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
  Kwaliteitsvol besturen
  Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
  Ouders x school x vertrouwen => succesvolle schoolloopbaan
  Overheidsopdrachten
  Planning Modernisering so - programmatieregelgeving
  Nieuwe regeling TADD en dienstanciënniteit voor het (buitengewoon) secundair onderwijs en HBO5
  De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel (Bu)SO
  Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
  Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
  Informatieveiligheid
  Masterplan onderwijsinfrastructuur
  Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
  De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
  Opleiding hiërarchische lijn
Blauw 700.png