Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Voorjaarsseminarie Brugge

Aanbod workshops sessie 1 deel 1
maandag 17 februari 2020 van 19:00 tot 20:00
Burgerschap
Spreker: Tom Uytterhoeven

Als bestuurder neem je een belangrijk maatschappelijk engagement op. Je neemt immers de eindverantwoordelijkheid op voor de vorming van kinderen en jongeren. In een katholieke dialoogschool willen we leerlingen - vanuit de schooleigen identiteit - inspireren om hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving op te nemen. We willen hen inspireren om niet enkel deel te nemen aan deze samenleving, maar om ze mee vorm te geven en te veranderen, om ook anderen te inspireren. Vanuit het perspectief van ‘inspirerend burgerschap’ verkennen we in deze sessie jouw rol als bestuurder. We belichten het profiel van de bestuurder en zoeken naar de samenhang tussen het ‘van waaruit besturen?’ en het ‘hoe besturen?’ zoals dit in de Gids voor Besturen aan bod komt. Je gaat naar huis met inspiratie om als bestuur collegiaal en duurzaam samen te werken aan de toekomst van je school.

We gaan in op de inhoud:

 • Pijlers van inspirerend burgerschap verkennen en bespreken wat deze inhouden voor een bestuurder
 • Oefening rond de eigen inspiratie als individuele bestuurder en de inspiratie van de school die men bestuurt
 • Vanuit de pijlers kritisch kijken naar
 • De werking van het eigen bestuur
 • De werking van de school
 • Vanuit de pijlers inzicht verdiepen in wat vorming in katholiek onderwijs inhoudt
Overzicht wijzigingen vzw Wetgeving – wat moet een bestuurder doen – wat is acuut?
Spreker: Beatrijs Pletinck & Sarah Claeys

De vernieuwde vzw Wetgeving is een feit. Vanaf 1 januari 2020 zijn er vernieuwde regels die voor elke vzw en enkel bestuurder gelden. Elke vzw dient zich in regel te stellen en de statuten op één of ander moment aan te passen. Deze sessie biedt een overzicht van de wat een bestuur moet, kan, mag… doen in het kader van de vernieuwde vzw regelgeving. Er wordt verwezen naar de beschikbare bronnen en ondersteuning.

Engagementsverklaring in de praktijk
Spreker: identiteitsbegeleiders en medewerkers van vicariale diensten

Nu dat de engagementsverklaring er is, dient deze geïmplementeerd te worden. Dit is meer dan deze te laten ondertekenen door alle personeelsleden. Er wordt het beste aan de slag gegaan met de inhoud voor alle doelgroepen die voorkomen in de engagementsverklaring. Deze sessie wil hiervoor praktische handvaten aanbieden.

Aanbod workshops sessie 1 deel 2
maandag 17 februari 2020 van 20:30 tot 21:30
Burgerschap
Spreker: Tom Uytterhoeven

Als bestuurder neem je een belangrijk maatschappelijk engagement op. Je neemt immers de eindverantwoordelijkheid op voor de vorming van kinderen en jongeren. In een katholieke dialoogschool willen we leerlingen - vanuit de schooleigen identiteit - inspireren om hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving op te nemen. We willen hen inspireren om niet enkel deel te nemen aan deze samenleving, maar om ze mee vorm te geven en te veranderen, om ook anderen te inspireren. Vanuit het perspectief van ‘inspirerend burgerschap’ verkennen we in deze sessie jouw rol als bestuurder. We belichten het profiel van de bestuurder en zoeken naar de samenhang tussen het ‘van waaruit besturen?’ en het ‘hoe besturen?’ zoals dit in de Gids voor Besturen aan bod komt. Je gaat naar huis met inspiratie om als bestuur collegiaal en duurzaam samen te werken aan de toekomst van je school.

We gaan in op de inhoud:

 • Pijlers van inspirerend burgerschap verkennen en bespreken wat deze inhouden voor een bestuurder
 • Oefening rond de eigen inspiratie als individuele bestuurder en de inspiratie van de school die men bestuurt
 • Vanuit de pijlers kritisch kijken naar
 • De werking van het eigen bestuur
 • De werking van de school
 • Vanuit de pijlers inzicht verdiepen in wat vorming in katholiek onderwijs inhoudt
Overzicht wijzigingen vzw Wetgeving – wat moet een bestuurder doen – wat is acuut? (kopie)
Spreker: Beatrijs Pletinck & Sarah Claeys

De vernieuwde vzw Wetgeving is een feit. Vanaf 1 januari 2020 zijn er vernieuwde regels die voor elke vzw en enkel bestuurder gelden. Elke vzw dient zich in regel te stellen en de statuten op één of ander moment aan te passen. Deze sessie biedt een overzicht van de wat een bestuur moet, kan, mag… doen in het kader van de vernieuwde vzw regelgeving. Er wordt verwezen naar de beschikbare bronnen en ondersteuning.

Organisatiestructuur – praktisch aan de slag
Spreker: Marleen Decuyper

Kwaliteitsvol besturen vraagt om een organisatiestructuur, verdeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, taken, beslissingslijnen, overlegorganen, personeelsinzet … die enerzijds een optimale bestuurskracht uitstralen, anderzijds rekening houden met het welzijn van alle actoren van het onderwijsproces en bovendien het realiseren van de lange termijnvisie faciliteren.

Hoe begin je daar aan? Hoe houdt je het optimaliseren warm? Er bestaat heel wat ondersteunend materiaal om deze processen te ondersteunen en de eigen organisatiestructuur te optimaliseren. Hiermee maak je kennis.

In de vorming wordt ook ingegaan op methodieken om samen met alle actoren de lange termijnvisie van een geoptimaliseerd bestuur te vertalen in een goed werkende organisatiestructuur binnen een continu reflectieproces met de insteek ‘het kan altijd beter’.