Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Voorjaarsseminarie Antwerpen

Aanbod workshops 
 
Burgerschap
Spreker: Tom Uytterhoeven

Als bestuurder neem je een belangrijk maatschappelijk engagement op. Je neemt immers de eindverantwoordelijkheid op voor de vorming van kinderen en jongeren. In een katholieke dialoogschool willen we leerlingen - vanuit de schooleigen identiteit - inspireren om hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving op te nemen. We willen hen inspireren om niet enkel deel te nemen aan deze samenleving, maar om ze mee vorm te geven en te veranderen, om ook anderen te inspireren. Vanuit het perspectief van ‘inspirerend burgerschap’ verkennen we in deze sessie jouw rol als bestuurder. We belichten het profiel van de bestuurder en zoeken naar de samenhang tussen het ‘van waaruit besturen?’ en het ‘hoe besturen?’ zoals dit in de Gids voor Besturen aan bod komt. Je gaat naar huis met inspiratie om als bestuur collegiaal en duurzaam samen te werken aan de toekomst van je school.

We gaan in op de inhoud:

 • Pijlers van inspirerend burgerschap verkennen en bespreken wat deze inhouden voor een bestuurder
 • Oefening rond de eigen inspiratie als individuele bestuurder en de inspiratie van de school die men bestuurt
 • Vanuit de pijlers kritisch kijken naar
 • De werking van het eigen bestuur
 • De werking van de school
 • Vanuit de pijlers inzicht verdiepen in wat vorming in katholiek onderwijs inhoudt
Digitalisering van de maatschappij en onderwijs – inspirerende praktijkvoorbeelden
Spreker: Marleen Decuyper

Voor scholen en besturen is de digitalisering van de maatschappij een enorme uitdaging. De maatschappij evolueert altijd maar verder in de digitale richting en de verwachtingen t.a.v. de scholen komen steeds hoger te liggen, maar de middelen en de ondersteuning volgen niet aan hetzelfde tempo. Hoe kunnen we elkaar, de scholen en besturen ondersteunen in visie en te volgen trajecten? Kunnen er voorbeelden van goede praktijk uitgewisseld worden?

Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling
Spreker: Peter Bracaval & Ward Goudenhooft

Hoe realiseer je een kostenbeheersend schoolbeleid dat de gelijke onderwijskansen garandeert van de lerenden. Voor het  antwoord nemen we de 4 pijlers uit van het hoofdstuk “De school beperkt de kosten voor alle lerenden” uit de Gids voor BESTUREN van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als leidraad voor deze sessie.

 • Pijler 1: Maak strategische keuzes voor minimale schoolkosten.
 • Pijler 2: Garandeer de dialoog tussen school en ouders.
 • Pijler 3: Bewaak het evenwicht tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en de financiële gezondheid van de scholen.
 • Pijler 4: Communiceer transparant over het kostenbeleid.

We maken kennis met het vernieuwde zorgvademecum "Een huis vol zorg en kansen".

We geven een aanzet tot een antwoord op de vragen:

 • Wat is kansarmoede?
 • Welke “armoedevaardigheden” heeft men nodig?
 • Hoe kunnen scholen de kosten verlagen en de kansen van leerlingen verhogen? 
 • Wat betekent werken aan armoedebestrijding en kansenbevordering in de school?
 • Welke hulpbronnen en netwerk van de school (o.a. solidariteitsfonds) kunnen er ingezet worden?

Met welk concreet materiaal kunnen we aan de slag?

Goed werkgeverschap
Spreker: Els Goeminne & Jan De Smet

Het lerarentekort is brandend actueel. Toch mag dit niet de enige reden zijn om vanuit je leidinggevende verantwoordelijkheid in ‘goed werkgeverschap’ te investeren.

Eerst staan we stil bij meerdere contextfactoren die ons tot deze ambitie aanzetten: ons opvoedingsproject, de wet op psychosociaal welbevinden, de wetenschappelijke onderbouw…

Maar welke triggers helpen ons vooruit om dit daadwerkelijk te realiseren? We reiken enkele handvatten aan voor een strategisch HRM-beleid en we koppelen onze taak in personeelsbeleid aan het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Nu kunnen we concreet aan de slag …