Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/04-2 Studiedag beleid rond stress en burn-out in het onderwijs

Locatie: DSKO Noorderlaan 108 2030 Antwerpen

Kostprijs: 70 eur

In een maatschappij die almaar sneller draait, wordt de druk ‘om mee’ te zijn zwaarder. Té zwaar voor een groeiende groep. Het aantal depressies en burn-out stijgt. Volgens cijfers van het RIZIV is er in vijf jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal werknemers die wegens een burn-out meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zitten. Ook de onderwijssector wordt geconfronteerd met dit gegeven.

De wetgeving psychosociaal welzijn op het werk verplicht het schoolbestuur, in zijn hoedanigheid van werkgever, om een  preventiebeleid te voeren op vlak van psychosociale belasting van hun medewerkers. Stress en burn-out worden expliciet opgesomd als mogelijke risicofactoren op het werk.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een studiedag voor bestuurders en leidinggevende met als focus: burn-out in het onderwijs. De bedoeling van dit initiatief is om scholen te ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.

Je kunt voor deze studiedag inschrijven vanaf 10 september 2019. 

Doelstellingen:

Ontwikkelen van een beleid rond preventie en aanpak van burn-out in de eigen organisatie. 

  1. De deelnemers weten wat burn-out is, wat de symptomen zijn en hoe het herkenbaar is. 
  2. De deelnemers begrijpen welke voorzorg, zorg en nazorg in het kader van burn-out als taak bij de organisatie ligt. 
  3. De deelnemers hebben inzicht in wat een burn-out met een persoon doet en wat die zelf kan doen om dit te voorkomen en op te lossen. 
  4. De deelnemers begrijpen dat preventie en aanpak van burn-out een gedeelde verantwoordelijkheid is van organisatie en persoon. 
  5. De deelnemers krijgen aanzetten om concreet een beleid te ontwikkelen met preventie en aanpak van burn-out in de eigen organisatie.
Doelgroep:

Leidinggevenden, meer bepaald bestuurders en directies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder:Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In een maatschappij die almaar sneller draait, wordt de druk ‘om mee’ te zijn zwaarder. Té zwaar voor een groeiende groep. Het aantal depressies en burn-out stijgt. Volgens cijfers van het RIZIV is er in vijf jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal werknemers die wegens een burn-out meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zitten. Ook de onderwijssector wordt geconfronteerd met dit gegeven.  

De wetgeving psychosociaal welzijn op het werk verplicht het schoolbestuur, in zijn hoedanigheid van werkgever, om een  preventiebeleid te voeren op vlak van psychosociale belasting van hun medewerkers. Stress en burn-out worden expliciet opgesomd als mogelijke risicofactoren op het werk. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een studiedag voor bestuurders en leidinggevende met als focus: burn-out in het onderwijs. De bedoeling van dit initiatief is om scholen te ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.

Programma:

9u00 - Start onthaal 
9u30 - Welkom & Keynotes:
  • Burn-out: samenspel tussen persoon en organisatie  met daarin verweven de medische aspecten door Prof. Dr. Erik Franck
  • Burn-out assessment tool: Steffie Desart, KU Leuven
  • Beleid rond preventie en aanpak van stress en burn-out

12u00 - Middagmaal

13u00 - Eerste reeks parallelle workshops

14u15 - Pauze

14u45 - Tweede reeks parallelle workshops

16u00 - einde