Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Gedurende de dag worden er 3 werkwinkels georganiseerd waaruit men telkens één thema per werkwinkel kan kiezen.
Uit volgende 18 thema's kan er gekozen worden:

 • Alcohol, drugs & tabak: 
  drugsbeleid, werknemer onder invloed, medicatiebeleid, algemeen rookverbod

 • Arbeidsmiddelen: 
  opstellen inventaris, minimale veiligheidseisen, preventief onderhoud, instructies bij in gebruik stellen, uit dienst stellen, VIK

 • Beschermingsmiddelen PBM & CBM: 
  aankoopprocedure, indienststelling, het gebruik van PBM, keuze PBM

 • Brandpreventiedossier: 
  Wat zit er in? RA, evacuatieplannen, periodiek onderhoud blusmiddelen, brandpreventieverslag, interventiedossier

 • Noodplanning: 
  brandbestrijdingsdienst, crisisinterventieplan, prioriteitsbepaling procedures

 • EHBO: 
  bekwame helper, medicatiebeleid, risicoanalyse EHBO, analyse ongevallen, register, opleidingen, advies PAAA & comité

 • Elektriciteit: 
  keuringsverslagen LS & HS, risicoanalyse, procedure werken in nabijheid van EI, BA4-BA5-werkverantw. – installatieverantw.

 • Gevaarlijke producten: 
  omgevingsvergunning, asbest, aankoopprocedure, COS-brochure, risicoanalyse

 • Sport- en speeltoestellen en speelterreinen: 
  logboek, periodieke controle, bevoegde personen, risicoanalyse

 • Gezondheidstoezicht: 
  medische onderzoeken, RA moederschapsbescherming, re-integratie

 • Omgevingsfactoren: 
  lawaai, temperatuur, verluchting, geluid, verlichting

 • Organisatorische structuren: 
  IDPBW, jaarverslag, maandverslag, CPBW, EDPBW – identificatiedocument, EDTC-verplichte keuringen, HL-taken, keuringsverslagen verwarming

 • Preventiebeleid: 
  DRBS, GPP-JAP, PDCA, procedures arbeidsongevallen, onthaalbeleid

 • Psychosociale risico’s: 
  Ziekteverzuim, Wellbe, ...

 • Sociale voorzieningen: 
  toiletten, sanitaire installatie - procedure handen wassen, verpozingslokaal

 • Werken met derden & tijdelijke en mobiele bouwplaatsen: 
  procedures, werk- en vuurvergunning, onthaalbrochure, taken PA bij TMB

 • Werken op hoogte: 
  risicoanalyse, gevaarlijke zones/instructies, toegankelijkheid rolstoelgebruiker, personen- en goederenliften, ladders & stellingen

 • Voedselveiligheid: 
  registratie-toelating FAVV, ongediertebestrijding, HACCP-GHP, preventief onderhoudsplan, FIFO, temperaturen, opleidingen