Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Op 5 november 2019 verzorgden de medewerkers van DOKO in samenwerking met de leveranciers van de raamovereenkomst schoolboeken so een informatiesessie over de raamovereenkomst. Je vindt de beschrijving van deze sessie hieronder.

 

8/19/10-7 Het kopen van schoolboeken voor het secundair onderwijs

Het kopen van schoolboeken is steeds onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Voor aankopen boven de 30.000 euro/jaar moeten schoolbesturen een aanbesteding uitschrijven of inschrijven op een raamovereenkomst van een aankoopcentrale.

Deze verplichting geldt ook voor interne boekenfondsen (waarbij de school zelf aankoopt) en voor externe boekenfondsen (waarbij de leerling de boeken aankoopt).
Alhoewel de school bij een extern boekenfonds de boeken niet zelf aankoopt, geeft zij wel een onmiskenbaar economisch voordeel aan een boekenleverancier ten nadele van andere boekenleveranciers door de leerlingen naar hem te verwijzen voor de aankoop van de boeken op de boekenlijst.

Zelfs al is deze doorverwijzing niet exclusief dan blijft er een discriminatie bestaan tegenover de andere boekenleveranciers. Dat kan een aanbestedende overheid niet maken zonder iedereen de kans te geven op zo’n aanbod in te tekenen.

Met deze wettelijke verplichting als uitgangspunt heeft vzw DOKO een aanbesteding uitgeschreven voor de levering van schoolboeken, zowel via een intern als een extern boekenfonds.

Jullie vinden meer informatie hierover op  https://www.doko.be/content/schoolboeken-secundair-onderwijs.

Doelstellingen:

In overleg met onze schoolbesturen werden vier verschillende manieren gedetecteerd waarop scholen en schoolbesturen er graag voor zorgen dat schoolboeken bij de leerlingen geraken. Zo voorzag vzw DOKO vier percelen die elk op zich met een eigen leverancier worden aangeboden in een raamovereenkomst.

Op dinsdagnamiddag 5 november 2019 zal deze aanbesteding worden toegelicht en zullen de 4 geselecteerde leveranciers het aan hen gegunde perceel verder toelichten. Nadien kunnen deelnemers zelf verder praten met deze 4 leveranciers.

Doelgroep:

Alle leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die informatie wil hebben over de levering van schoolboeken via een aanbesteding door vzw DOKO.

Aanbieder:Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma van de informatienamiddag:

 • 14.00  Introductie: toelichting van de aanbesteding door DOKO
 • 14.30 – 15.30- toelichting door de leveranciers over de verschillende percelen
  • Perceel 1: Bulklevering door Standaard Boekhandel
  • Perceel 2: Aankoop en levering IN EIGEN BEHEER maar met ondersteuning van de leverancier door Lichtvis
  • Perceel 3: Volledige uitbesteding van de aankoop en levering (extern boekenfonds) MET een vergoeding voor de school door Studieshop
  • Perceel 4: Volledige uitbesteding van de aankoop en levering (extern boekenfonds) ZONDER vergoeding voor de school door Iddink
 • 15.30 -16.30 contacten met boekenleveranciers.