Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Colloquium buitengewoon onderwijs 29 januari - 31 januari 2020  - Vayamundo - Oostende: ‘Buitengewoon sterk!’

Wat maakt buitengewoon onderwijs buitengewoon? Wat maakt buitengewoon onderwijs sterk onderwijs? De leerlingen die aan het Buo worden toevertrouwd stellen de scholen voor bijzondere uitdagingen. Samen zijn we zoekende naar de vormgeving van goed onderwijs voor deze leerlingen. We putten uit recente wetenschappelijke inzichten, we gaan op collegiale consultatie bij elkaar en we verdiepen ons in de kern van buitengewoon onderwijs: handelingsplanning.

Zoek jij ook een antwoord op wat buitengewoon sterk onderwijs is? Dan biedt het colloquium een unieke gelegenheid om samen met directies buitengewoon onderwijs, gewoon onderwijs, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiders en andere stakeholders te leren, te reflecteren en te netwerken.

Doelstellingen:

Inzichten verwerven in het centrale thema ‘Buitengewoon sterk!’:

 • Uitwisselen van ervaringen
 • Kritisch reflecteren over de aangereikte inhouden in functie van de eigen schoolpraktijk
 • Netwerking
Doelgroep:
 • Directies Bubao en directies Buso, aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Niveaucoördinatoren buitengewoon onderwijs, pedagogisch begeleiders buitengewoon onderwijs en begeleiders competentieontwikkeling
 • Coördinatoren Banaba’s buitengewoon onderwijs – zorg
 • Een afvaardiging van de vrije CLB-centra
 • Team BuO, Dienst Curriculum & Vorming
 • Medewerkers van de Dienst Lerenden, Dienst Personeel, Dienst Bestuur & Organisatie, Dienst Identiteit & Kwaliteit, Dienst Ondersteuning
 • Directies, pedagogisch begeleiders en niveaucoördinatoren gewoon onderwijs op uitnodiging
 • Leden van de Adviesraden Buitengewoon en gewoon onderwijs
 • Leden van de Taskforce Ondersteuningsmodel
 • Leden van het Directieteam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen