Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Header basisonderwijs.PNG

Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!

In de nascholing Zin in leren! Zin in leven! Zin in school! bieden we leraren, kernteams en schoolteam de kans om zich te professionaliseren in 4 thema’s, die steeds met elkaar verweven zullen worden:

  • het verkennen en verdiepen van het nieuwe leerplan Zill en het creëren van krachtige leeromgevingen, 
  • inzetten op kwaliteitsontwikkeling,
  • aandacht voor het begeleiden van leerlingen,
  • en dit alles gekaderd binnen het schooleigen opvoedingsproject en de katholieke dialoogschool. 

Afhankelijk van de gekozen module of combinatie van modules leg je de klemtoon op dat thema waar je op dit moment het meeste nood aan hebt, en zorgt onze nascholer dat de andere thema’s niet uit het oog verloren worden.

Onze modules verschillen ook in omvang (van een halve dag-sessie tot meerdaagse trajecten) en in doelgroep (deelname als individu, als kernteam of als schoolteam). Meer uitleg over doelstellingen, inhouden, aanpak en praktische informatie vind je via onderstaande linken. Je pedagogisch begeleider kan je zeker helpen om je weg te vinden in dit aanbod en een doelgerichte keuze te maken op maat van jouw school.

 

TYPE
NASCHOLING
ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN! ZIN IN SCHOOL!
MODULE
deelname als schoolteam Het schooleigen opvoedingsproject:
Inspiratiebron voor kwaliteitsvol onderwijs 
deelname als schoolteam Concretiseren
van het schooleigen opvoedingsproject 
   
deelname als schoolteam/
andere
RKG: Godsdienst beleven bij jonge kinderen
   
deelname als schoolteam Concreet aan de slag
met het referentiekader voor onderwijskwaliteit 
deelname als kernteam +
schoolteam
Schoolwerkplanning
als hefboom voor onderwijskwaliteit in de Zill-school 
deelname als kernteam +
schoolteam
Verbindend veranderen:
samen sterk voor Zill 
   
deelname als kernteam +
schoolteam
Ingrediënten
voor een verbindend schoolklimaat
   

individuele deelname 

deelname als kernteam

deelname als kernteam

deelname als schoolteam

individuele deelname

deelname als kernteam + teamgericht

Introductie van het leerplan Zin in leren! Zin in leven!

Start to Zill!

Leerplanacademie voor kernteams

Van focus tot onderwijsarrangement

Leerlingenevaluatie in de dagelijkse praktijk nu Zill er is

Een Zill-ig evaluatiebeleid en de eraan verbonden kwaliteitsontwikkeling in beeld

   
deelname schoolteam Leerplanacademie op maat van het team
   
individuele deelname Zill-spiratiedagen
individuele deelname Zillpiratiedagen-plus