Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Scholen stellen vast dat het orde- en tuchtbeleid zijn grenzen bereikt. Dat leerlingen uit de boot vallen in verschillende scholen. De vraag is hoe je een schoolklimaat kan opbouwen waarbinnen een orde- en tuchtbeleid op een andere manier gekaderd wordt en er meer vertrokken wordt vanuit de noden van de leerling dan wel vanuit sanctionerende elementen. Hierop probeert dit nascholingsproject een antwoord te bieden.

Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat

Doelgroep: Lerarenteams basisonderwijs