Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Dit is een bijkomende sessie voor deelnemers aan de Zillspiratiedagen die de opdracht hebben om wat ze leerden tijdens de Zillspiratiedagen ook binnen te brengen in het eigen team. Dit is een soort train-de-trainer module.

Tijdens de ZILLspiratiedagen ontdekken de deelnemers hoe ze aan de slag kunnen met ….. Wellicht kregen ze ook zin om hun parallelcollega’s, kernteamleden of het team te inspireren. In deze plus-sessie geven we hen handvatten voor het coachen van leraren en proberen we concrete werkvormen voor de verdere implementatie in hun schoolteam uit.

Doelgroep: Bedoeld voor leraren en lerarenopleiders die eerder deelnamen aan zillspiratiedagen en die de opdracht hebben om de geleerde inhouden over te brengen naar het eigen schoolteam.