Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Masterclass modernisering so 2de-3de graad

Op deze pagina kan je je inschrijven voor de Masterclass. 

Praktische informatie:
  • Inhoud: Schoolbesturen zijn op dit moment in gesprek over hun toekomstig studieaanbod tweede en derde graad en welke studierichtingen ze daartoe al dan niet willen programmeren. In een masterclass modernisering so voor (coördinerend) directeurs richten we ons daarom specifiek op de 2de en de 3de graad. Om schoolbesturen zoveel mogelijk concrete en zo betrouwbaar mogelijke informatie te bezorgen in deze fase, hebben we studierichtingsprofielen opgesteld. Daarin geven we voor elke studierichting van de 3de graad richtingspecifieke klemtonen aan. Op basis daarvan wordt duidelijk waarin de ene studierichting zich van de andere onderscheidt (bv. Humane wetenschappen van Welzijnswetenschappen). We lichten ook toe hoe de opbouw van 2de graad naar 3de graad zal gebeuren en vanuit welke richtingen 2de graad grote groepen leerlingen wellicht zullen doorstromen naar richtingen 3de graad.
    Aansluitend op een grondige toelichting voorzien we ook voldoende ruimte voor vragen.
  • Het onthaal is voorzien een half uur voor aanvang van de Masterclass. Het aangegeven beginuur, is het uur waarop de infosessie start.
  • De presentaties worden digitaal ter beschikking gesteld voor ingeschreven deelnemers. Wanneer je aanmeldt op deze pagina en ingeschreven bent, kun je links de documenten downloaden.