Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Programma

 • 08.30 uur: Onthaal
 • 09.00 uur: Opening in de aula
  Toelichting bij het nieuwe vademecum zorg&kansen
 • 09.15 uur: Keynote - Kristof Das. Meester, ze beginnen weer!
  Leerkrachten zijn meesters in het creëren van dilemma’s, ze bieden perspectief, leven hoop voor als pedagogische opdracht en zien het weer zitten wanneer anderen de schouders ophalen. Het dilemma schotelen ze dagelijks voor aan de leerling, aan elke leerling. Elk kind krijgt van ons de keuze, kan kiezen voor gewenst gedrag, voor leren, voor de groep, voor elkaar, voor zichzelf. Als leraar veroordelen we geen enkele keuze maar is er een basisvertrouwen dat elk kind een fundamenteel verlangen heeft om erbij te horen, om een positieve keuze te maken. 
  Net dat laatste maakt dat we een positief dilemma blijvend kunnen aanbieden, aan elk kind, onder elke omstandigheid.
 • 10.15 uur: Pauze
 • 10.45 uur: Werkwinkel 1
 • 12.45 uur: Lunch
 • 13.45 uur: Werkwinkel 2
 • 15.45 uur: Evaluatie en einde

Werkwinkel 1 - keuze uit:

 • Kristof Das - UCLL
  Een positief dilemma aanbrengen lijkt enerzijds verbonden aan een grondhouding van elke leraar. Zonder twijfel heeft dit daar ook een plaats. Toch is het ook perfect mogelijk om vanuit basisinterventies een positief dilemma aan te brengen in de relatie kind-leraar. 
  We werken rond SMS (silent message sending), bookmarks, aanwezigheid en non-verbaal klashouden, herstel en verzoening.
  Vanuit deze interventies definiëren we de autoriteit van de leraar die vanuit zijn relatiebekwaamheid het kind meer relatiebekwaam maakt. We leggen vooral de focus op de rol van de leraar want daar ligt een antwoord verborgen. Wanneer leerkrachten spreken over ‘hopeloze gevallen’ dan brengen we het voorleven van hoop als pedagogische opdracht eerst aan in het hoofd en het handelen van de leraar.
 • Getuigschrift: Hoe zit het nu? - Greet Vanhove – Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  In deze werkwinkel relateren we redelijke aanpassingen, gemeenschappelijk en individueel aangepast curriculum met de finaliteit van het gewoon basisonderwijs. We testen onze kennis met betrekking tot de actuele regelgeving getuigschrift basisonderwijs en toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs.
  Hoe breed evalueren binnen ZiLL en conform het OK? En dan als school, na 9 à 10 jaar gewerkt te hebben met een leerling, de balans opmaken? Wat betekent het voor een leerling als die geen getuigschrift krijgt? Hoe werken we aan continuering van zorg naar het secundair onderwijs?
 • De M-cirkel - Jan Coppieters – Dienst Lerenden Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Leerkrachten trachten het leren van elke leerling te optimaliseren. Als ze hierbij tegen barrières aanlopen, vinden ze vaak oplossingen vanuit hun ervaring, hun opleiding, hun buikgevoel. Maar voor sommige leerlingen volstaat dat niet. De zoektocht naar de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en de bijhorende redelijke aanpassing vraagt om een concrete en planmatige aanpak. De M-cirkel is een tool om oplossingsgericht en handelingsgericht naar leerlingen te kijken en te handelen. Het model wordt intussen door tal van scholen met veel succes gebruikt.
 • All-in: inclusief lesgeven met UDL - Ann Kennes - Schoolmakers
  Het Universal Design for Learning (UDL), waar staat dat voor? Wat betekent dat in de praktijk?
  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het lesgeven voor zeer diverse groepen geen opsomming van uitzonderlijke maatregelen wordt?
  Hoe kan UDL ons daarbij handvaten geven? Rond deze vragen gaan we samen aan de slag. 

 • Krachtig evalueren - Nele Van Oosten – Cego
  Evoluties in onderwijs:  evaluaties op zijn kop! Evalueren is boeiend. Het geeft de mogelijkheid kinderen te prikkelen en te stimuleren om nieuwe wegen te verkennen. We zetten alles in bij evaluatie. We kijken breed ook bij wiskunde, taal, muzische vakken, LO en WO. We maken gebruik van  zelfevaluaties, portfolio, peer-assessment en observaties.
 • HELP – Er zit een Trump in mijn leraarskamer - Chris Wyns - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Polarisatie hoort bij onderwijs zoals het bij het leven hoort. Dat wil zeggen dat je er niet aan ontsnapt. Het golft op je af, je kan er best op voorbereid zijn. Hoe ga je ermee om? In de klas, met de ouders, maar ook in de leraarskamer. Waarom zou je kiezen voor verbinding en dialoog, eerder dan voor polarisatie. Hoe herken je je eigen positie en welke stappen zet je vervolgens? Bart Brandsma ontwikkelde een kijk op polarisatie die wij vertalen naar onze dagelijkse professionele context.
 • Planning bij kinderen en adolescenten: lessen uit de neuropsychologie - Luciano Fasotti
  Het maken van complexe plannen en het uitvoeren ervan worden vrij vroeg in het onderwijsproces van kinderen en adolescenten vereist. Bijvoorbeeld tijdens de overgang van basis naar middelbaar onderwijs, waarbij de manier van les geven, het aantal leraren, de zelfstandigheid en de zelfsturing, de hogere werklast, etc… in korte tijd veranderen. De hersenstructuren die verantwoordelijk zijn voor planning en uitvoering (de zogenenaamde executieve functies) zijn bij kinderen en adolescenten echter nog in volle groei en komen pas rond het 25e levensjaar volledig tot rijping. In deze sessie wordt ingegaan op de vraag hoe planning en uitvoering bij kinderen gestimuleerd en geleerd kunnen worden. Hierbij zal gebruikt gemaakt worden van de kennis over planning en uitvoering die is opgedaan in de neuropsychologie, de wetenschap die de relatie tussen hersenen en gedrag bestudeert.
 • Van ventilatie tot oplossing - Stefaan Vanparys - Schoolmakers 
  Sommige leerkrachten staan open voor alle hulp, andere leerkrachten zien de zin er niet van in.
  In deze workshop voor begeleiders krijg je handvatten om in wandelgangen en aan de gesprekstafel gepaste begeleiding te bieden. Hierdoor worden hulpvragen normaal en is er meer ruimte voor professionalisering.
  ¦ Wanneer is iemand klaar voor begeleiding?
  ¦ Hoe begeleid ik iemand wanneer negatieve gevoelens voor een kind domineren?
  ¦ Wanneer laat ik iemand zelf zoeken naar een oplossing en wanneer geef ik een praktische tip?

Werkwinkel 2 - keuze uit:

 • De M-cirkel - Jan Coppieters – Dienst Lerenden Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Leerkrachten trachten het leren van elke leerling te optimaliseren. Als ze hierbij tegen barrières aanlopen, vinden ze vaak oplossingen vanuit hun ervaring, hun opleiding, hun buikgevoel. Maar voor sommige leerlingen volstaat dat niet. De zoektocht naar de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en de bijhorende redelijke aanpassing vraagt om een concrete en planmatige aanpak. De M-cirkel is een tool om oplossingsgericht en handelingsgericht naar leerlingen te kijken en te handelen. Het model wordt intussen door tal van scholen met veel succes gebruikt.
 • Getuigschrift: Hoe zit het nu? - Greet Vanhove – Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  In deze werkwinkel relateren we redelijke aanpassingen, gemeenschappelijk en individueel aangepast curriculum met de finaliteit van het gewoon basisonderwijs. We testen onze kennis met betrekking tot de actuele regelgeving getuigschrift basisonderwijs en toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs.
  Hoe breed evalueren binnen ZiLL en conform het OK? En dan als school, na 9 à 10 jaar gewerkt te hebben met een leerling, de balans opmaken? Wat betekent het voor een leerling als die geen getuigschrift krijgt? Hoe werken we aan continuering van zorg naar het secundair onderwijs?
 • All-in: inclusief lesgeven met UDL - Ann Kennes - Schoolmakers
  Het Universal Design for Learning (UDL), waar staat dat voor? Wat betekent dat in de praktijk?
  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het lesgeven voor zeer diverse groepen geen opsomming van uitzonderlijke maatregelen wordt?
  Hoe kan UDL ons daarbij handvaten geven? Rond deze vragen gaan we samen aan de slag. 

 • Krachtig evalueren - Nele Van Oosten – Cego
  Evoluties in onderwijs:  evaluaties op zijn kop! Evalueren is boeiend. Het geeft de mogelijkheid kinderen te prikkelen en te stimuleren om nieuwe wegen te verkennen. We zetten alles in bij evaluatie. We kijken breed ook bij wiskunde, taal, muzische vakken, LO en WO. We maken gebruik van  zelfevaluaties, portfolio, peer-assessment en observaties.
 • HELP – Er zit een Trump in mijn leraarskamer - Chris Wyns - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Polarisatie hoort bij onderwijs zoals het bij het leven hoort. Dat wil zeggen dat je er niet aan ontsnapt. Het golft op je af, je kan er best op voorbereid zijn. Hoe ga je ermee om? In de klas, met de ouders, maar ook in de leraarskamer. Waarom zou je kiezen voor verbinding en dialoog, eerder dan voor polarisatie. Hoe herken je je eigen positie en welke stappen zet je vervolgens? Bart Brandsma ontwikkelde een kijk op polarisatie die wij vertalen naar onze dagelijkse professionele context.
 • Planning bij kinderen en adolescenten: lessen uit de neuropsychologie - Luciano Fasotti
  Het maken van complexe plannen en het uitvoeren ervan worden vrij vroeg in het onderwijsproces van kinderen en adolescenten vereist. Bijvoorbeeld tijdens de overgang van basis naar middelbaar onderwijs, waarbij de manier van les geven, het aantal leraren, de zelfstandigheid en de zelfsturing, de hogere werklast, etc… in korte tijd veranderen. De hersenstructuren die verantwoordelijk zijn voor planning en uitvoering (de zogenenaamde executieve functies) zijn bij kinderen en adolescenten echter nog in volle groei en komen pas rond het 25e levensjaar volledig tot rijping. In deze sessie wordt ingegaan op de vraag hoe planning en uitvoering bij kinderen gestimuleerd en geleerd kunnen worden. Hierbij zal gebruikt gemaakt worden van de kennis over planning en uitvoering die is opgedaan in de neuropsychologie, de wetenschap die de relatie tussen hersenen en gedrag bestudeert.
 • Wegwijs in de nieuwe brochure ‘Zill met AN’ - Marjon Goethals en Ingrid Schoofs – Katholiek Onderwijs Vlaanderen De komst van een anderstalige nieuwkomer op je school is een boeiende maar uitdagende gebeurtenis. Daarom ontwikkelde het Katholiek Onderwijs Vlaanderen de bundel ‘Zin in leren! Zin in leven! met anderstalige nieuwkomers’ (Zill met AN). Dit is een concrete tool om leraren bij de hand te nemen in hun onderwijs aan anderstalige nieuwkomers. Tijdens deze werkwinkel maken we je wegwijs in deze nieuwe brochure en bespreken we het gebruik ervan op school. We nemen hierbij ook een duik in de alternatieve leerlijnen in het veld taalontwikkeling.
 • Kristof Das - UCLL
  Een positief dilemma aanbrengen lijkt enerzijds verbonden aan een grondhouding van elke leraar. Zonder twijfel heeft dit daar ook een plaats. Toch is het ook perfect mogelijk om vanuit basisinterventies een positief dilemma aan te brengen in de relatie kind-leraar.
  We werken rond SMS (silent message sending), bookmarks, aanwezigheid en non-verbaal klashouden, herstel en verzoening.
  Vanuit deze interventies definiëren we de autoriteit van de leraar die vanuit zijn relatiebekwaamheid het kind meer relatiebekwaam maakt. We leggen vooral de focus op de rol van de leraar want daar ligt een antwoord verborgen. Wanneer leerkrachten spreken over ‘hopeloze gevallen’ dan brengen we het voorleven van hoop als pedagogische opdracht eerst aan in het hoofd en het handelen van de leraar.