Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Wil je trainen in inspirerend coachen of ben je op zoek naar goede praktijkvoorbeelden? Wil je graag een informatieve sessie of ben je op zoek naar concrete handvatten om in je school aan de slag te gaan? Maak dan snel een keuze uit het aanbod sessies. 

logo.png Werkwinkel 1 - 6 februari 2020 - 11.15 - 12.45 uur:

 • Michel Cardinaels - ere-directeur TISM Bree - Investeren in duurzaam bouwen en duurzaam leren (zaal Goer, gelegen in het kasteel)
  De huidige normen voor duurzaam bouwen veranderen continu. BENT- of energieneutraal zijn geen vreemde begrippen. Warmtepompen, ventilatienormen, EPB, EPC,…… Voor scholen is het niet zo eenvoudig deze techieken toe te passen en te financieren laat staan dit te combineren met duurzaam leren. Het leren kent ook veel vormen. Denk maar aan de begrippen van vroeger ‘Leren van’ of leren met’. Het digitale leren is nu sterk aan zet. Waar gaat het eindigen en welke visie moeten we volgen? Aparte les (vak)–lokalen of open leercentra of leereilanden? En wat met de praktijklokalen en de veiligheid? Hoe moet de uitrusting van een LABO of vaklokaal zijn…. Virtueel?
  In deze sessie willen we duiden hoe je met een team in de school dit kunt aanpakken en de ontwerper kan aansturen.
  Gedurende de sessie worden voorbeelden van gerealiseerde vak –en leslokalen gebruikt.
 • Katinka Hardy - viio Tongeren - Gebruik van de exploratietool Columbus binnen de onderwijsloopbaanbegeleiding 3de graad so
  Onderwijsloopbaanbegeleiding is één van de 4 pijlers van leerlingbegeleiding in het secundair onderwijs. Doel is het verwerven van inzicht in eigen interesses, zelfbeeld, motivatie, studievaardigheden, competenties en het zich realiseren van de gevolgen van gemaakte keuzes. De exploratietool Columbus, ontwikkeld door de Vlaamse universiteiten en hogescholen in opdracht van minister Hilde Crevits, geeft leerlingen de mogelijkheid om hun interesses te verkennen en zicht te krijgen op hun voorkeuren en sterktes naar het hoger onderwijs toe. Columbus kan zo het studiekeuzeproces in de 3de graad van het secundair onderwijs versterken.
 • VOLZET - Jos Van Haegenborgh - Zaakvoerder inspirerend coachen academy (zaal Reuschenberg, gelegen in het kasteel)
  Situering inspirerend coachen

  Leiderschap, coachen en outputmanagement
  Oefeningen op coachen en advies
  We bekijken coaching als instrument bij leidinggeven en begeleiden: Hoe kan een leidinggevende al coachend zijn impact op de kwaliteit van het werk en op het welbevinden van zijn medewerkers verhogen? Hoe kun je van dagdagelijkse interventies coachende tussenkomsten maken? Wat is het verschil tussen coachen en leidinggeven? Hoe zet je coaching ondersteunend in bij effectieve delegatie?

  Als je voor deze sessie kiest, schrijf je meteen ook in voor de 2 volgende sessies in de namiddag. Je krijgt op donderdag dan een mini-training van 4,5 uur in inspirerend coachen.
 • Paul Van Thienen - Atlascollege Genk - Peer mediation, leerlingbemiddeling: hoe jongeren zelf conflicten (helpen) oplossen (zaal Breill, gelegen in het kasteel)
  Conflicten kunnen niet voorkomen worden op school, men kan er wel op een constructieve manier mee leren omgaan en in plaats van schuld en straf communicatie en samenwerking voorop stellen. Peer mediation is een vorm van peer-support waarbij leerlingen gevormd worden tot bemiddelaars om conflicten op school te helpen oplossen. De methode past helemaal binnen een pestpreventiebeleid en een schoolomvattende aanpak. Een warm aanbevolen initiatief!

  Wat zijn de voordelen om leerlingen in te schakelen? Botst dit niet met de leerlingenbegeleiding? Hoe begin je aan zo’n project op school en wat zijn de voorwaarden voor een succesvol verloop? En wat houdt een opleiding tot bemiddelaar in?
 • VOLZET - Maarten Penninckx & Johan Fouquaert - Medewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen -  Leerwinst realiseren: wat is het en hoe begin je eraan?  (zaal Bocholtz, gelegen in het kasteel)
  Het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit zet scholen voor de uitdaging om bij elke leerling maximale leerwinst te realiseren. “Wat is dat nu precies, leerwinst?”; en: “hoe kunnen we die leerwinst meten?” zijn regelmatig terugkerende vragen. We gaan op deze vragen in, maar we zullen vaststellen dat dit tot nogal ‘theoretische antwoorden’ leidt. Daarom gaan we ook in op een vraag die voor ons minstens even belangrijk is: hoe kunnen we als leraar, als lerarenteam, als school met een leerwinstgerichte mindset gaan werken? Doelgerichte feedback en feedforward en een versterkt eigenaarschap van leerlingen over hun leerproces zijn belangrijke onderdelen van het antwoord. We bieden de deelnemers hands-on inspiratie en methodieken om hiermee in de eigen school aan de slag te gaan.  
 • Jan Coppieters & Peter Bracaval - Medewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen -  Een duurzaam zorgbreed en kansrijk schoolbeleid?: bouwen aan een school voor iedereen (zaal Zuidelijke voorburcht)
  Wat heb je nodig om een duurzame leerlingenbegeleiding in het kader van je GOK-en zorgbeleid te realiseren? De wijzigende wereld en vragen van leerlingen, het decreet leerlingenbegeleiding en  de kwaliteitsverwachtingen van het referentiekader onderwijskwaliteit dagen ons uit. Met  het Vademecum zorgbreed en kansrijk onderwijs, bouwen aan een school voor iedereen hebben scholen een instrument in handen om op de uitdagingen in te gaan. Het doel is een duurzaam en haalbaar GOK-en zorgbeleid realiseren. Het instrument is een toetssteen en inspiratiebron voor scholen. We verkennen het instrument en hoe je ermee kan werken. 

logo.png Werkwinkel 2 - 6 februari 2020 - 14.00 - 15.30 uur:

 • Stijn Dhert - Coach & consultant bij SRLD / Lerarenopleider bij KU Leuven & UCLL / Coördinator van Unesco ASPnet Vlaanderen / Mede-oprichter ‘Mysterie van Onderwijs’ 
  «Scholen in Actie: Wereldburgers voor Duurzame Ontwikkeling.» Een verkenning van de Duurzame-Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en hoe ze van betekenis kunnen zijn in het onderwijs.
  “It is the best of times, it is the worst of times” (Dickens, 1859). Dat was zo, toen, in dat verhaal. Dat is zo, nu, in de wereld: “We zijn de eerste generatie die in staat is om extreme armoede uit de wereld te bannen en tegelijkertijd zijn we de laatste generatie die de ergste gevolgen van de klimaatopwarming een halt kan toeroepen” (Ban-Ki Moon, 2015).

  Om richting te geven aan het pad dat de mensheid nu heeft te bewandelen, lanceerden de Verenigde Naties in 2015 de ‘Agenda 2030’ met 17 doelen op weg naar een duurzame toekomst (https://sustainabledevelopment.un.org/). De agenda maakt van alle landen ontwikkelingslanden en van alle burgers ontwikkelaars. We gaan met elkaar in gesprek over de ambities van de agenda en linken deze aan de (onderwijs)agenda (globaal en lokaal) en de eigen professionele & persoonlijke doelstellingen. We gaan op zoek naar sporen van en kapstokken voor de SDG’s in de eigen context en we ontwikkelen samen ideeën voor (eenvoudige) initiatieven en innovaties om de SDG’s een plek te geven in het eigen professionele handelen.
 • Marijke Callens - co-teacher in 1TOP (B-stroom) Atheneum Schoten  (zaal Breill, gelegen in het kasteel)
  Alles en dus ook het onderwijs verandert en dat is normaal en nodig. Verandering zorgt er voor dat je moet vernieuwen, dat je op zoek gaan naar nieuwe ideeën en inzichten. Alleen staan voor de klas is geen evidentie meer, het is zo veel meer geworden dan enkel en alleen het lesgeven. De opdracht van een leerkracht wordt complexer en om de draagkracht van de leerkracht te vergroten kan co-teaching een welkome verademing zijn. Samen kan je meer dan alleen! Maar hoe zorg je er dan voor dat co-teaching leidt tot kwaliteitsvol onderwijs? Tot een TOP-team? Waarom zag Klasse in ons het TOP-team voor het onderwijs anno 2019? 
 • Hilde Vanvuchelen - UCLL - Aanvangsbegeleiding 2.0 (zaal Zuidelijke voorburcht)
  Aanvangsbegeleiding 2.0 zet de beginnende leraar als actor, netwerker en troef in. We exploreren de visie, vormen en actoren van aanvangsbegeleiding 2.0. We plaatsen deze in eigen schoolcontext en bekijken de rol van directie. 
 • BIJKOMENDE PLAATSEN BESCHIKBAAR - Cindy Lammens - Teamverantwoordelijke secundair onderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen - studierichtingen 2de-3de graad: globale inhoud, vakkenstructuuur en modellessentabellen (zaal Bocholtz, gelegen in het kasteel)
  Voor elke studierichting in de 2de en 3de graad wordt een profiel bepaald op basis van de richtingspecifieke klemtonen waarin die studierichting zich onderscheidt van andere studierichtingen. Op basis daarvan wordt voor elke studierichting ook een vakkenstructuur en modellessentabel opgemaakt. In de sessie lichten we in ontwerpversie richtingspecifieke klemtonen, vakkenstructuren en modellessentabellen toe, evenals de onderliggende principes ervan in functie van samenhang van het gehele curriculum en mogelijke samenzettingen. 
 • Het complot - een crimineel leuke speurtocht (We verzamelen aan het toeristisch informatiecentrum)
  1,5 uur durend spel
  In het gloednieuwe misdaadspel van Bilzen Mysteries verken je op een speelse en spannende manier het historische domein van Alden Biesen. Aanwijzingen, raadsels, (dwaal)sporen en proeven kruisen je pad. Los jij het mysterie op?

logo.png Werkwinkel 3 - 6 februari 2020 - 16.15 - 17.45 uur:

 • Veerle Tulleneers - UCLL - Met hoofd-handen-hart werken aan burgerschapscompetenties (zaal Breill, gelegen in het kasteel)
  De modernisering van het secundair onderwijs neemt in haar lijst van 16 sleutelcompetenties zeer expliciet de ‘burgerschapscompetenties’ op.  Het gaat over identiteit en diversiteit, over beargumenteerd en geïnformeerd in dialoog gaan, over systeemdenken, … In onze lerarenopleiding secundair onderwijs  legden wij al een aantal jaren geleden binnen onze visie op goed leraarschap de focus op het ‘wereldburgerschap’.  We willen studenten opleiden die een brede kijk op de maatschappij hebben.  We willen studenten afleveren die kritisch kijken naar wat er in de wereld gebeurt.  We willen hen uitrusten met skills en tools om met complexe vraagstukken in de klas aan de slag te gaan, voorbij de toogpraat, voorbij de one-liners.  We willen hen de wereld beter doen begrijpen zodat zij die wereld voor hun leerlingen ook beter kunnen ontsluiten. 
 • Hilde Vanvuchelen - UCLL - Groeibevorderende functioneringsgesprekken   (zaal Zuidelijke voorburcht)
  Binnen een professionele schoolcultuur stimuleren we alle personeelsleden te groeien. Voor optimaal functioneren zijn de basisbehoeften ‘autonomie, competentie, verbondenheid’ drie cruciale hefbomen. Bij functioneringsgesprekken waken we erover dat elk van de drie behoeften bevredigd wordt. We exploreren tools die inspelen op deze visie. 
 • Cindy Lammens -  Teamverantwoordelijke secundair onderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Een antwoord op al jouw vragen met betrekking tot studierichtingen 2de-3de graad? (zaal Bocholtz, gelegen in het kasteel)
  Op basis van de informatie die eerder aan bod kwam over de studierichtingen 2de-3de graad gaan we in gesprek vanuit concrete vragen van directeurs. Er is ook gelegenheid om dieper op een aantal aspecten van de modernisering so 2de-3de graad in te gaan. 
 • Kurt Convents - Pedagogisch directeur personeel SAB - Duurzaamheid werkt inspirerend (zaal Goer, gelegen in het kasteel)
  Duurzaamheid is een term die we traditioneel associëren met het milieu, maar het is intussen veel ruimer dan dat. Op onze school brengen we deze verschuiving en verbreding van het begrip in de praktijk: van een duurzame school wat de infrastructuur betreft met een vernieuwde groene speelplaats, naar duurzaamheid in de dagelijkse praktijk. Het proces staat nog in zijn kinderschoenen, maar we geven graag een beeld van waar we nu staan (met voldoende aandacht voor de groene speelplaats). 
 • Rustige wandeling o.l.v. een gids (We verzamelen aan het roeristisch informatiecentrum)

logo.png Werkwinkel 4 - 7 februari 2020 - 9.00 - 10.30 uur:

 • Leerlingenparticipatie in een grote diverse schoolcontext (praktijkvoorbeeld Ursulinen Mechelen) (zaal Breill, gelegen in het kasteel)
  We belichten participatie in brede zin, vertrekkende vanuit de organisatie van de leerlingenraden per jaar en de overkoepelende leerlingenraad. Aan de hand van voorbeelden lichten we toe welke plaats ze krijgen in het schoolgebeuren en hoe ze ervaren krijgen dat hun mening er echt toe doet. Aan de hand van de evaluatiemomenten met de leerlingen en leerlingbevragingen hebben we zicht op de succesfactoren bij de werking van deze raden. We tonen daarnaast ook aan dat er vele andere initiatieven zijn waarmee de leerlingen betrokken worden bij het samen school maken: hun rol binnen de schoolraad, werkgroepen waar leerlingen deel van uitmaken, peters/meters-werking, open thema vergaderingen, vertrouwensleerlingen, peer mediation. 
 • Dorien Sampermans - Medewerker Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Workshop burgerschap (zaal Wassenaer, gelegen in het kasteel)
  Welk soort burgerschap willen we voor onze jongeren? Deze vraag houdt ons steeds vaker bezig in het onderwijs. We zetten in op milieueducatie, helpen jongeren kritisch inzicht te verwerven bij media-inhouden, geven ze inspraak op school en helpen ze de kluwen van de vele complexe politieke systemen te begrijpen. Toch scoort Vlaanderen enorm slecht wanneer we burgerschap internationaal op de rooster leggen. Hoe komt dit? Wat loopt er dan mis? Hoe kunnen we het beter doen?

  Tijdens deze workshop wordt het huidige burgerschapslandschap in Vlaanderen onder de loep genomen. Tegelijkertijd blikken we vooruit. Zullen de vernieuwde eindtermen en de grotere aandacht voor burgerschap verbetering brengen? Wat is haalbaar voor het onderwijs en tegen welke grenzen botsen we?
 • Sonja Reckers - Erkend bemiddelaar - "Duurzaam omgaan met jezelf - burn-out van directie"? (zaal Zuidelijke voorburcht)
  Als directeur sta je aan het roer van je schoolorganisatie. Er zijn tal van verwachtingen die aan jou worden gesteld. Zowel vanuit je personeelsteam, vanuit leerlingen en ouders, als vanuit het bestuur en de overheid. Het is jouw uitdaging om met al die verwachtingen om te gaan. Om hier goed grip op te krijgen en houden, is het van cruciaal belang dat je zelf goed in je kracht zit.

  Tijdens deze workshop staan we stil met die hefbomen die je voor jezelf kan bedienen om duurzaam in je kracht te staan. Hefbomen die er effectief toe doen en onderbouwd bewezen zijn.
  We nemen de tijd om in de diepte te gaan met deze hefbomen en om er concreet kennis mee te maken. Je gaat vanuit deze workshop terug met zeer concrete vaardigheden die er echt toe doen en die jou (nog) meer in je kracht zetten om zo goed mogelijk het hoofd te kunnen blijven bieden aan de dagdagelijkse uitdagingen in deze veranderlijke maatschappelijke wereld waar je als directeur voor staat.
 • Raf Seymus & Stella Collins - Industrie 4.0 als uitdaging voor duurzaam leren (zaal Goer, gelegen in het kasteel)
  Kennismaking met Raf Seymus en de werkwijze van Exellys. Hoe laten ze jong afgestudeerd talent in een uitdagende en innoverend werkcontext (industrie 4.0) tot maximale ontplooiing komen en welke visie, mindset en coachingsaanpak is daarbij cruciaal? Wat is duurzaam leren? Welk advies heeft hij voor leidinggevenden in het onderwijs?
  Stella Collins - sessie over Brain Friendly Learning - interactief aan de slag met vragen als: Hoe denken en leren we? Hoe kan leren prettig, uitdagend, effectief, duurzaam en "memorabel" zijn?
  Wil je reeds een impressie? Bekijk dit filmpje: Industrie 4.0 of de presentie die getoond is tijdens de kickoff.
  Voertaal: Engels
 • Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Onderwijs met de K van dialoog (Zaal Amstenraedt, gelegen in het kasteel)
  Neutraal onderwijs bestaat niet. Wat we denken over mens en samenleving, bepaalt ten voeten uit hoe we kwaliteitsvol onderwijs zien. In deze werkwinkel gaat Lieven Boeve in op de uitdagingen waarvoor het onderwijs – in het bijzonder het katholiek onderwijs – staat. Wat betekent het om ‘dialoog’ in je missie en werking te verankeren? Hoe kun je het project van de katholieke dialoogschool concreet vorm geven? Waarom zou je er vandaag überhaupt aandacht voor hebben? En wat zegt het over de kwaliteit van ons onderwijs?
 • Diane Van Hove, medewerker Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Top teams. Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen??  (Zaal Bocholtz, gelegen in het kasteel)
  Hoe bouw je met je hele team aan het sterkste team ooit? Hoe bouw je samen een team met genoeg slagkracht om sterk onderwijs neer te zetten: onderwijs dat het beste uit elke leerling haalt? In deze sessie onderzoeken we het samenspel van teams die effectief scoren: deze teams scoren hoog op verschillende kenmerken van beleidsvoerend vermogen. Leidinggevenden krijgen instrumenten en technieken om dit samenspel naar een hoger niveau te tillen. ‘Want winnen, dat doe je met z’n allen.’ (Johan Cruijff)