Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Voor de tweede keer organiseren we een tweedaagse voor ICT-coördinatoren.

Tijdens deze tweedaagse krijg je professionele input over verschillende thema's die nadien gecombineerd worden met concrete werkmomenten tussen enerzijds ICT'ers onderling en anderzijds met de professional die ter ondersteuning in de werkgroepen aanwezig kan zijn om hen inhoudelijk bij te staan.
Naast input en concrete werkmomenten kan er tijdens deze tweedaagse ook plaats zijn voor reflectieve momenten en visie-vorming.
Tot slot kunnen de "vrije" momenten tijdens dit initiatief een antwoord bieden op de vraag naar informele contacten die vaak zeer verrijkend zijn.

We kijken er naar uit jullie te mogen ontvangen in Oostende!

Data en locatie
Donderdag 12 en vrijdag 13 december 2019 in Vayamundo Oostende, Zeedijk 290-330, 8400 Oostende.
Tel.: 078 15 61 00. Fax.: 059 55 27 59.

Bemerkingen
De deelnameprijs voor de tweedaagse bedraagt 290,00 EUR. Wie een kamer deelt, betaalt 275,00 EUR.

Inschrijven kan tot en met woensdag 4 december 2019. Annuleren na deze datum kan enkel door het secretariaat van PEDIC schriftelijk te verwittigen (via mail lindsay.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen).

Bijkomende inlichtingen
Dieter Bertin, nascholingscoördinator PEDIC.
Biezekapelstraat 2, 9000 Gent - dieter.bertin@katholiekonderwijs.vlaanderen