Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/31 Themadag Leidinggeven – Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs

De themadag wil rond dit thema antwoorden en vragen bij experten en deelnemers in verbinding brengen. Samen luisteren, denken, uitwisselen en creëren met collega’s van verschillende onderwijsniveaus is het doel van deze dag. Op die manier willen we inspiratie geven voor de toekomst.

Doelstellingen:

Je leert hoe je het goede leven kansen kan geven in tijden van ‘verandering en stabiliteit’.
Je krijgt inzicht in welke patronen jouw mogelijk (de)blokkeren in je leidinggeven in/aan ‘verandering en stabiliteit’;Je krijgt beter inzicht in je eigen (leer)vragen rond verandering en stabiliteit in onderwijs.
Je ontvangt down to earth feed back van collega’s die leiding geven en experten.
Je gaat naar huis met (een) idee(ën) die je in je eigen professionele context wil inzetten.

Doelgroep:

Professionals met een leidinggevende taak (onafgezien van het onderwijsniveau en van het hiërarchisch niveau in de onderwijsinstelling).

Als mogelijke deelnemers denken we aan coördinatoren, projectverantwoordelijken, verantwoordelijken vanuit het middenkader, directieleden, pedagogisch begeleiders, bestuurders, stafmedewerkers, inspectie, ...

Iedereen die zich aangesproken weet door het thema en het opzet van de Themadag is welkom.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Onderwijs wordt telkens opnieuw uitgedaagd door evoluties in de samenleving. Welke antwoorden dringen zich op in het (leren) omgaan met een vluchtige, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld? Is een keuze voor verandering de houding waarvoor we moeten kiezen? Of is er al genoeg gewijzigd de laatste tijd en is het nu vooral belangrijk om zorg te hebben voor stabiliteit? Kunnen stabiliteit én verandering hand in hand gaan? Wat is het fundamenteel doel bij processen gericht op verandering en stabiliteit? Hoe kunnen we de mens blijven zien in onderwijsorganisaties die zich uitgedaagd weten door verandering en stabiliteit?
De themadag wil rond dit thema antwoorden en vragen bij experten en deelnemers in verbinding brengen. Samen luisteren, denken, uitwisselen en creëren met collega’s van verschillende onderwijsniveaus is het doel van deze dag. Op die manier willen we inspiratie geven voor de toekomst.

Themadag leidinggeven - editie dertien.jpg

programma

08.45 Onthaal

09.30 Verwelkoming en inleiding door Gert Van Gestel 

09.45  Onderwijs in de VUCA wereld door Fons Leroy 

10.30 En wanneer stopt het nu eens, al die verandering? door Liesbeth Piot ­ 

11.15 Pauze

11.45 Dialoogtafels door Kerngroep Kwaliteit, leidinggeven en HR 

12.45 Middaglunch

14.00 TED-Talk: De EU en onderwijs: digitalisering en kansen door Maarten Libeer - Liaison Officer Vlaams-Europees verbindingsagentschap vzw

14.20 TED-Talk: Leiderschap en schoolorganisatie: personeelsbeleid, loopbaanbegeleiding en goed werkgeverschap als inzet voor kwaliteitsvol(ler) onderwijs door Stefaan Misschaert – regiodirecteur Katholiek Onderwijs Vlaanderen

14.40 TED-Talk: Stabiele organisaties voor onderwijs: de vloek of zegen van de juridisering? door Dylan Couck ­ Bestuurder Onderwijs van de Vlaamse Vereniging van Studenten en Academisch Assistent Grondwettelijk Recht UGent

15.00 Gesprek met Inge Vervotte – bestuurder Emmaüs Vanuit haar jarenlange professionele ervaring gaat Inge Vervotte in dialoog met de deelnemers rond het centrale thema van deze dag: ‘verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs’.

15.45 Afronding en afhalen van het boek ‘No jobs’

Schrijf hier in!

 

Strategie en methode:

De inleidende sprekers – Fons Leroy en Liesbeth Piot - brengen doorheen hun plenair aanbod diverse centrale stellingen aan. Vervolgens gaan de deelnemers in groepen om met elkaar in gesprek te gaan over de (zelf gekozen) stellingen.

In de namiddag starten we vanuit drie TED Talks waarbij elkeen een idee, project of thema aanbrengt dat aansluit bij het centrale dagthema. Deelnemers gaan vervolgens in groep met een van de drie TED Talk sprekers in dialoog. Doorheen de dialoog worden ook de kernvragen van de groep verzameld. Deze vragen worden afrondend plenair aangebracht en doorgesproken met Inge Vervotte.

Bijkomende info:

Middaglunch is voorzien

Extra informatie: Uitschrijven is vanaf nu niet meer mogelijk, maar je kan je wel laten vervangen door een collega!

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 27 november 2019 inschrijven.
Bijdrage: 90 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Plaats en Data:
Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1:
    • vrijdag 29 november 2019 Van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.