Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Nieuws

Naast het nieuws da je hier kunt vinden, verstuurt nascholing.be ook een nieuwsbrief waarvoor je zich kunt aanmelden. Bekijk de nieuwsbrieven.

Publicatiedatum: 12 februari 2012 Praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk?

Op 21, 22 en 23 november 2012 organiseert DNI een seminarie te Oostende, Thermae Palace.

Praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk? Hoe onderzoek van je praktijk leidt tot optimaliseren van die praktijk

foto.JPG

Dit seminarie werd ontwikkeld samen met  stafmedewerkers van verbonden/diensten van VSKO.

Keynotes: Prof. Nancy Dana, centre for school improvement, University of Florida

Verzekerde medewerking:

  • Prof. Helen Timperley, Auckland university, New Zealand
  • Prof. Lorna Earl, University of Toronto, Canada

Opbouw van het congres:

  • Je eigen professionele context vormt de beginsituatie
  • Keynotes brengen de inhoud aan.
  • Themasessies verdiepen je inzichten.
  • Leergroepen gaan na hoe je het geleerde kan toepassen in de eigen praktijk.

Prijs op basis van een tweepersoonskamer:

  • 560 EURO voor leden van VSKO
  • 890 EURO voor niet-leden van VSKO

Prijs voor deelname aan losse sessies:

  • 50 EURO/sessie
  • 200 EURO/dag

Meer informatie vanaf 1 mei.

Je kunt de folder hier downloaden.

 folder_voor.JPGfolder_achter.JPG

Publicatiedatum: 1 september 2011 Vormingsfonds directies 2011-2012

In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende vorming voor directeurs van onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding vindt u het vormingsreglement voor directeurs verbonden aan het VSKO met bijlage 1 (het aanvraagformulier voor opleidingen 2011-2012) en hieronder de lijst van opleidingen die in aanmerkingen komen voor 2011-2012.

Opgelet: Dit aanvraagformulier is enkel voor het schooljaar 2011-2012.

Hieronder vindt u de lijsten van de opleidingen die in aanmerking komen voor een trekkingsrecht van het vormingsfonds directies voor het werkjaar 2011-2012.

Deelnemers aan de ProfS-cursus ontvangen een gepersonaliseerd aanvraagformulier. Zij kunnen de resterende gegevens (datum, adresgegevens, stamboeknummer, instellingsnummer en handtekening) ter plaatse invullen en het document onmiddellijk terugbezorgen aan de contactpersonen.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.