Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Deze nascholing bestaat uit twee sessies en wil verdiepend en concreet werken op het bestaande opvoedingsproject.
Hoe krijgt het handen en voeten in jullie school?
Waar komt het tot uitdrukking?
Waar wordt het geleefd? 
Voor deze mogelijkheid wordt verwacht dat de school vanuit een vrij recente en door het team gedragen visie kan starten.  

Resultaat van deze sessies is dat een schoolteam over een gedeelde visie op goed onderwijs beschikt, waarbij de mogelijk individueel verschillende betrokkenheid op gedeelde inspiratiebronnen start- en referentiepunt vormt.

Concretiseren van het schooleigen opvoedingsproject

Doelgroep: Het directie- en schoolteam uit het basisonderwijs en buitengewoon onderwijs.