Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Het Referentiekader voor onderwijskwaliteit herinnert de schoolleiding aan de contouren van kwaliteitsvol onderwijs en aan de noodzaak van kwaliteitsontwikkeling. Het evaluatiebeleid is daarbij toonaangevend.
Leidinggevenden en beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren die zich willen professionaliseren rond het voeren van een krachtig evaluatiebeleid zijn hierop hun plaats. 

Een Zill-ig evaluatiebeleid en de eraan verbonden kwaliteitsontwikkeling in beeld

Een Zill-ig evaluatiebeleid en de eraan verbonden kwaliteitsontwikkeling in beeld - teamgericht

Doelgroep: Kernteams
De leden van het kernteam die de individugerichte module ‘leerlingenevaluatie in de dagelijkse praktijk nu Zill er is’ volgen zijn ook welkom op de complementaire sessie over evaluatiebeleid.
Deze sessie is complementair aan de individugerichte module: ‘leerlingenevaluatie in de dagelijkse praktijk nu Zill er is.’ Geïnteresseerden kunnen beide modules volgen.