Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-ZiLL-EVA Een Zill-ig evaluatiebeleid en de eraan verbonden kwaliteitsontwikkeling in beeld

Het Referentiekader voor onderwijskwaliteit herinnert de schoolleiding aan de contouren van kwaliteitsvol onderwijs en aan de noodzaak van kwaliteitsontwikkeling. Het evaluatiebeleid is daarbij toonaangevend.
Leidinggevenden en beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren die zich willen professionaliseren rond het voeren van een krachtig evaluatiebeleid zijn hierop hun plaats.

Kernteams van wie de teamleden de individugerichte module: ‘leerlingenevaluatie in de dagelijkse praktijk nu Zill er is.’ zijn dubbel welkom.

Deze sessie is complementair aan de individugerichte module: ‘leerlingenevaluatie in de dagelijkse praktijk nu Zill er is.’ Geïnteresseerden kunnen beide modules volgen.

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • onderzoeken de decretale verplichtingen met betrekking tot evaluatie van leerlingen, het getuigschrift basisonderwijs en het Referentiekader voor onderwijskwaliteit 
 • denken na over een planlastlage invulling van de kwaliteitsontwikkeling op school
 • kunnen het werken met gevalideerde toetsen kaderen binnen het geheel van de kwaliteitsontwikkeling
 • verwerven inzicht in de aan kwaliteitsvolle leerlingenevaluatie verbonden processen, procedures en instrumenten en het bijhorende vakjargon
 • maken kennis met de evaluatiebox
 • oefenen op het gebruiken van de aangereikte kaders als kijkwijzers bij het evalueren van de eigen evaluatiepraktijk op school.
Doelgroep:

Kernteams

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je denkt tijdens deze vorming als kernteam na op welke wijze de leerlingenevaluatie kan ingezet worden binnen kwaliteitsontwikkeling van de school, de leraren en het team. Daarbij gaat er aandacht naar: het evaluatieproces, de plaats van leerlingenevaluatie binnen onderwijsarrangementen, leerlingenevaluatie als opstap naar kwaliteitsontwikkeling, de omgang met gevalideerde toetsen en de kennismaking met de evaluatiebox van katholiek onderwijs Vlaanderen, kwaliteitscriteria om de schooleigen evaluatiepraktijk te onderzoeken en het getuigschrift Basisonderwijs. Tijdens deze vorming reiken we je heel wat voorbeelden aan en word je uitgenodigd om ervaring en good practices met elkaar te delen.

Strategie en methode:

Je vormt als kernteam in 2 sessies een leergroep met de andere deelnemers. Plenaire info en verwerking in kleine groepen wisselen elkaar af. We zorgen voor interactie en delen met elkaar.

Bijkomende info:

Deze sessie is complementair aan de individugerichte module: ‘leerlingenevaluatie in de dagelijkse praktijk nu Zill er is.’ Leraren die daaraan deelnamen kunnen als lid van het kernteam zeker ook deze module volgen. 

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Je neemt met minstens 2 personen en maximaal 4 personen van het kernteam uit dezelfde school deel.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Mertens Valerie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 16 januari 2020 van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 14 februari 2020 van 09:00 tot 12:00
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 23 januari 2020 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 12 maart 2020 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 23 januari 2020 van 13:00 tot 16:00
  • donderdag 12 maart 2020 van 13:00 tot 16:00
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 21 januari 2020 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 10 maart 2020 van 09:00 tot 12:00
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 13 januari 2020 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 17 februari 2020 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 13 januari 2020 van 13:00 tot 16:00
  • maandag 17 februari 2020 van 13:00 tot 16:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 20 januari 2020 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 9 maart 2020 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 20 januari 2020 van 13:00 tot 16:00
  • maandag 9 maart 2020 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.