Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Heb je concreet ondersteuning nodig bij het herwerken van jouw schooleigen opvoedingsproject?
Wens je dit project op een genereuze en ambitieuze wijze nieuw leven te geven en een door elk teamlid gedragen visie te ontwikkelen?
Voel je de noodzaak om vanuit je gedragen visie het leerplanconcept ‘Zill’ te implementeren?

Het schooleigen opvoedingsproject: inspiratiebron voor kwaliteitsvol onderwijs

Doelgroep: Het directie- en schoolteam uit het basisonderwijs en buitengewoon onderwijs.