Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-SEOP-1-TM Het schooleigen opvoedingsproject: inspiratiebron voor kwaliteitsvol onderwijs!

Heb je concreet ondersteuning nodig bij het herwerken van jouw schooleigen opvoedingsproject?

Wens je dit project op een genereuze en ambitieuze wijze nieuw leven te geven en een door elk teamlid gedragen visie te ontwikkelen ?

Voel je de noodzaak om vanuit je gedragen visie het leerplanconcept ‘Zill’ te implementeren?

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • verhelderen hoe zij hun school en onderwijs zien, hoe ze katholieke dialoogschool verstaan, wat hun eigenheid en identiteit is. 
  • Schrijven een nieuw, inspirerend en hedendaags opvoedingsproject het unieke verhaal van de eigen school.
Doelgroep:

Het directie- en schoolteam uit het basisonderwijs en buitengewoon onderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. De vicariaten van de verschillende bisdommen.
Inhoud:

De nascholing is erop gericht om samen met het team kritisch te kijken naar het bestaande opvoedingsproject en/of op weg te gaan naar een nieuw, actueel en gedragen opvoedingsproject en dit in verbinding te brengen met concrete aspecten van de schoolwerking. 

In een proces van elkaar beluisteren en leren kennen, van elkaar verrijken, worden ze sterker als team. Ze vinden wat hun als school, als team verbindt en komen op die manier tot een gedragen en actueel schooleigen opvoedingsproject.

Hierbij streven we er uiteraard naar om tot gerichte keuzes – vanuit een gedragen visie op kwaliteitsvol onderwijs - te kunnen komen bij het werken met het nieuwe leerplan Zill.

Strategie en methode:

Het vormingsconcept van de Katholieke Dialoogschool en de Opdrachten van het Katholieke Basisonderwijs – die vervat zitten in de krachtlijnen van Zill – reiken ons een kader aan om te reflecteren over de eigen schoolwerking. Via interactieve werkvormen en in dialoog werken we aan het schooleigen opvoedingsproject. Tussentijds verwerkt de school 'als eigenaar' alle gegevens die verzameld worden.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:
  • Elk teamlid engageert zich om actief  en loyaal mee te werken en mee te denken aan de visie en het opvoedingsproject van de school.
  • Er wordt een intake-dag per regio voorzien ter kennismaking en afstemming op de beginsituatie van de school.
  • Verdere afspraken worden telefonisch en per mail gemaakt.

Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 8 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.