Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Leerlingenevaluatie houdt alle leraren bezig: wat moet/mag? Wat is zinvol? Waar past leerlingenevaluatie in het geheel van onderwijsarrangementen? Deze module biedt handvatten voor leraren in hun dagelijkse praktijk.

Leerlingenevaluatie in de dagelijkse praktijk nu Zill er is

Doelgroep: Leraren kleuter en lager onderwijs, lerarenopleiders, …