Aanmelden
Laden…

Even geduld...

De nascholing wil een antwoord bieden aan de specifieke leervraag van een lerarenteam met betrekking tot het ordeningskader. Het team kan aangeven bij welk(e) ontwikkelveld(en)- en/of thema’s het specifieke leervragen heeft. Hierop wordt tijdens de nascholing dan specifiek op ingezet. Het gaat om een verdiepende kennismaking met de doelen, de leerinhouden en ontwikkelstappen.

Je maakt een keuze uit één van deze sessies. Je kan maximaal één nascholer inzetten op een studiedag.

  1. Socio-emotionele ontwikkeling
  2. Ontwikkeling van een innerlijk kompas
  3. Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid
  4. Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
  5. Mediakundige ontwikkeling
  6. Muzische ontwikkeling
  7. Taalontwikkeling
  8. Ontwikkeling van wiskundig denken
  9. Op maat

De scholen hebben de mogelijkheid om  inhoudelijk en organisatorisch deze nascholing af te stemmen tijdens een intakedag in de regio.

Leerplanacademie op maat van het team (verdieping in één ontwikkelveld naar keuze)

Doelgroep: Lerarenteams basisonderwijs, kleuter en lager