Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Heb je nood aan een integrale, concreet bruikbare en gedragen aanpak bij het opstellen of herwerken van jouw schoolwerkplan? Wil je de planlast van het schoolwerkplan overboord gooien? Ben je op zoek naar een middel om permanent de kwaliteitsverwachtingen uit het OK met jouw team te ontwikkelen? Wil je van jouw schoolwerkplan een zinvol plan maken waarbij ook leraren betrokken zijn vanuit hun praktijk? Dan is deze nascholing zeker iets voor jou.

Schoolwerkplanning als hefboom voor onderwijskwaliteit in de Zill-school

Doelgroep:
Deze module bestaat uit twee sessies. De eerste sessie is gericht op kernteams. Deze sessie zal per regio aangeboden worden. De tweede sessie richt zich specifiek op het schoolteam en kan best als pedagogische studiedag geboekt worden. Mogelijks kan een verkorte sessie aangeboden worden op een personeelsvergadering. De nascholing kan niet geboekt worden op niveau van scholengemeenschappen gezien er aangesloten wordt op de schooleigen werking.