Aanmelden
Laden…

Even geduld...
  • Doelgroep: voor (coördinerende) directeurs, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, beleidsmedewerkers, leerkrachten, ondersteuners, clb-medewerkers, ouders, … alle geïnteresseerden die inclusie mee vorm willen geven in het onderwijs 
  • Waar? in de lokalen van de Pedagogische Begeleiding, Tulpinstraat 75, Hasselt.
  • Wanneer? donderdag 13 februari 2020 - van 8.30 tot 16.00 uur
  • Prijs: € 90,00 (inbegrepen lunch en een geschenk op het einde van de dag)

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Regio Limburg behoudt zich het recht fotomateriaal of andere digitale media die worden vervaardigd tijdens het evenement te verzamelen en bewaren. Eenieder die deelneemt, geeft hiermee de toestemming aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Regio Limburg deze digitale media te mogen aanwenden naar eigen goed dunken. 

De digitale media die vervaardigd worden, worden gedurende 10 jaar bewaard.

Algemene inschrijvingsvoorwaarden.