Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/12/01-IND Nationale studiedag ‘Een kijk op identiteit’

Doelstellingen:

Uitwisselen wat christelijke identiteit kan betekenen in deze tijd

Inzien welke de eigenwaarde kan zijn van christelijk geïnspireerd te werken in de dagelijkse omgang met internen

Voorbeelden leren kennen van christelijke identiteit en concreet engagement in de praktijk

Doelgroep:

Beheerders en opvoeders van internaten

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:

Op deze nationale studiedag bekijken we hoe wij met ons team een visie kunnen ontwikkelen waarin onze christelijke identiteit tot uiting komt.  Het voormiddagprogramma van de studiedag vindt plaats in De Oude Vismijn in Gent. Via een interactieve werkvorm en basisreferaat door Piet Raes willen we de internaatsmedewerkers laten nadenken over wat christelijke identiteit in onze tijd betekent.   In de namiddag maken de deelnemers kennis met diverse engagementen die vanuit een christelijke inspiratie op touw worden gezet in de stad Gent. De deelnemers bezoeken in kleine groepen een project en bevragen de initiatiefnemers naar de inspiratie van hun engagement.

Strategie en methode:

Referaat door Piet Raes met interactieve reflectie

Kennismaking met een christelijk initiatief in de stad Gent

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 17 september 2012 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50 Euro
Lesgever: Raes Piet
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Oude Vismijn (Inschrijven afgesloten)
St. Veerleplein 5
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 5 oktober 2012 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.