Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/12/02-IND Regionale studiedagen ‘Identiteit in de praktijk’

Doelstellingen:

Beheerders gezamenlijk laten nadenken en uitwisselen over wat christelijke identiteit betekent in de context van internaatswerking.

Toelichten hoe identiteit de basis vormt van het pedagogisch project van het internaat.

Opvoeders geslaagde initiatieven (good practices) leren kennen over christelijk geïnspireerde engagementen op internaat.

Concreet materiaal uitwisselen van initiatieven op internaat vanuit een christelijk perspectief.

Doelgroep:

Beheerders en opvoeders

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:

De regionale studiedagen ‘Identiteit in de praktijk’ vormen een concrete aanvulling op de nationale studiedag ‘Een kijk op identiteit’ en vinden plaats in een internaat van elk bisdom. Er is een apart programma voor beheerders en opvoeders. De beheerders denken samen met hun collega’s na over wat christelijke identiteit  betekent in de praktijk van hun internaat. We bespreken hoe  identiteit de basis vormt van het pedagogisch project van het internaat. Deze bespreking wordt begeleid door een moderator. De opvoeders maken hun keuze uit één van de werkwinkels die aangeboden worden.  De werkwinkels behandelen concrete thema’s die te maken hebben met internaatswerking: omgaan met rouw en verlies in het internaat, uitwerken van vieringen en bezinningsmomenten, sociale acties op internaat, e.d. Tijdens de werkwinkels demonstreren enkele beheerders bestaande, geslaagde in initiatieven uit hun internaatswerking.  We eindigen de studiedag met een vrijblijvend internaatsbezoek.

Strategie en methode:

Uitwisseling en discussie onder beheerders onder leiding van een moderator

Werkwinkels voor opvoeders begeleid door internaatsbeheerders die een project op hun internaat voorstellen

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 9 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Don Bosco Internaat (Inschrijven afgesloten)
Kortrijksesteenweg 1025
9051 Sint-Denijs-Westrem (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 9 november 2012 van 09:30 tot 15:30
Internaat Huyze Komvest (Inschrijven afgesloten)
Komvest 36
8000 Brugge (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 16 november 2012 van 09:30 tot 15:30
KaSOH Kindsheid Jesu Sint-Jozef Internaat (Inschrijven afgesloten)
Kempische Steenweg 400
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • vrijdag 23 november 2012 van 09:30 tot 15:30
Internaat Heilig-Grafinstituut (Inschrijven afgesloten)
Patersstraat 26
2300 Turnhout (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • vrijdag 30 november 2012 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.