Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/12/05-IND Groeien als opvoeder-vorming voor beginnende opvoeders

Doelstellingen:
 • Uitwisselen van indrukken en  ervaringen  over de job van beginnende opvoeder  in een internaat
 • Het onderscheid in statuut van studiemeester-opvoeder en opvoeder PC 225 kennen
 • Een zicht krijgen op de eigenheid van internaatswerking
 • Aan de hand van de functiebeschrijving voor de internaatsopvoeder en de deontologie van de internaatsmedewerker opvoeders laten reflecteren over enkele belangrijke aspecten in internaatswerking: afstand en nabijheid, grenzen stellen, opvoedingsstijl en voorbeeldfunctie.
 • Het belang van feedback en communicatie binnen het team inzien
 • Informatie uitwisselen en inspiratie geven m.b.t. het organiseren van activiteiten en ontspanning  op het internaat
 • Informatie geven en ervaringen uitwisselen over de aanpak van leerbegeleiding op het internaat   
 • De werking van de Dienst Internaten toelichten en wat de Dienst aanbiedt voor opvoeders   
Doelgroep:

Beginnende internaatsopvoeders met minstens één jaar ervaring

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:

De vorming ‘groeien als opvoeder’ richt zich tot beginnende opvoeders die minstens één jaar in een internaat werken. De vorming wordt aangeboden onder de vorm van een tweedaags seminarie.  Dit biedt het voordeel dat de deelnemers een aantal thema’s voldoende kunnen uitdiepen en dat er ruimte is voor informeel contact. De vorming wordt op twee locaties ingericht in een internaat. Tijdens de sessies worden enkele typische thema’s i.v.m. internaatswerking besproken: de eigenheid van internaatswerking, de statuten van internaatsopvoeder, deontologie van de internaatsmedewerker (met de focus op afstand en nabijheid, warme duidelijkheid, opvoedingsstijl en voorbeeldfunctie), feedback en communicatie binnen teamwerking,  leerbegeleiding en activiteiten.

Strategie en methode:

interactieve voordrachten gebracht door enkele beheerders en lesgevers, uitwisseling en reflectie in kleine groepen

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 130 Euro
Lesgever: Willems Jan
Deneve Marcella
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Internaat Huyze Komvest (Inschrijven afgesloten)
Komvest 36
8000 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 28 maart 2013 van 09:30 tot 15:30
  • vrijdag 29 maart 2013 van 09:30 tot 15:30
Internaat Berthoutinstituut-Klein Seminarie 2 (Inschrijven afgesloten)
Bleekstraat 3
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 20 december 2012 van 09:30 tot 15:30
  • vrijdag 21 december 2012 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.