Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/12/06-IND Omgaan met grensoverschrijdend gedrag op internaat

Doelstellingen:

Verschillende soorten van grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en benoemen binnen de context van het  internaat

Herkennen van eigen grenzen bij grensoverschrijdend gedrag van internen

Gepast leren omgaan met diverse situaties van grensoverschrijdend gedrag op internaat

Leiderschapsvaardigheden leren ontwikkelen

Het belang van open en duidelijke communicatie inzien t.o.v. alle betrokken partijen

Ontwikkelen van open feedback binnen het team bij het bespreken van grensoverschrijdend gedrag van internen

Doelgroep:

Opvoeders en beheerders

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:

De vorming ‘omgaan met grensoverschrijdend gedrag op internaat’ wordt ingericht op twee locaties telkens in een internaat. We gaan uit van concrete, typische casussen van grensoverschrijdend gedrag in een internaat. We bekijken telkens hoe we in deze situaties best reageren en we bespreken in hoeverre we het groepsgerichte aspect moeten laten primeren boven de individuele aandacht voor elk kind en het evenwicht tussen beide. Volgende belangrijke subthema’s komen ter sprake: hanteren van conflictsituaties op internaat, adequaat reageren op grensoverschrijdend gedrag, communicatie in de groep, individuele feedback, communicatie met derden, leiderschapsvaardigheden, herkennen van eigen grenzen, feedback binnen het team e.d. Er wordt telkens een stuk theoretische achtergrond meegegeven.

Strategie en methode:

Reflectie en bespreking van casussen in de groep

Interactieve voordracht

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40 Euro
Lesgever: Van Humbeek Erik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vrij Handels- en Sportinstituut Sint-Michiels (Inschrijven afgesloten)
Spoorwegstraat 14
8200 Sint-Michiels (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 12 maart 2013 van 09:30 tot 15:30
Pedarooienberg (Inschrijven afgesloten)
Rooienberg 23
2570 Duffel (Kaart)
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • dinsdag 5 maart 2013 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.