Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312N-Ind Observeren, reflecteren en coachen vanuit een visie? Een study visit aan Dene Magna inspireert.

Doelstellingen:
 • De basisprincipes van observeren, reflecteren, coachen en feedback geven verkennen;
 • De school tijdens een driedaagse studiereis bezoeken.
 • Individueel en gezamenliljk reflecteren op het bezoek.
 • Individueel en gezamenlijk betekenis geven aan het bezoek.
 • Vanuit de gegeven betekenis acties plannen rond observeren, reflecteren, coachen en feedback geven in de eigen school.
 • Zich verdiepen in observatie-, reflectie-, coachings- en feedbackvaardigheden;
 • Nagaan hoe een beleid rond observeren, reflecteren, coachen en feedback geven in de eigen school kan geïmplementeerd worden.
Doelgroep:

Directies en leidinggevenden, beleidsmakers onderwijs

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) in samenwerking met de verbonden en diensten van het VSKO
Inhoud:

Het project biedt deelnemers de kans om de school te bezoeken, de observatie-, reflectie-, coachings- en feedbackvaardigheden te verdiepen en na te gaan op welke manier een beleid rond observeren, reflecteren, coachen en feedback geven in de school kan geïmplementeerd worden.

Strategie en methode:

Het nascholingstraject spreidt zich over 6 dagen.

Dag 1: input over observeren, reflecteren, coachen en feedback over de school Dene Magna. Interactief verwerken

Dag 2 – 4: bezoek aan Dene Magna met individuele en gezamenlijke reflectie

Dag 5: verwerken van het bezoek, verder input over observeren, reflecteren, coachen en feedback. Interactief verwerken.

Dag 6: verwerken van het traject naar een aanzet tot implementatie binnen de eigen school.

Bijkomende info:

Dene Magna is een school gelegen in the Forest of Dean, een landelijk, ontvolkend gedeelte in de buurt van Gloucester, Engeland. Het is een public school die door de inspectie al jarenlang als  outstanding wordt beoordeeld. Daarmee behoort deze school tot de top van de Engelse scholen.

Sessies: 12 sessie(s)
Kwalificatie:
 • Dit project wordt de tweede keer aangeboden;
 • Directeurs kunnen een beroep doen op het vormingsfonds voor directeurs.
Voorwaarde:

Bereid zijn het volledige traject mee te volgen


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 19 oktober 2012 inschrijven en tot en met zondag 14 oktober 2012 uitschrijven.
Bijdrage: 850,00 Euro
Lesgever: Vanderhauwaert Rik
Decuyper Marleen
Slegtinck Marina
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 24 oktober 2012
   DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • woensdag 5 december 2012
   Dene Magna Abenhall Road GL17 0DU Mitcheldean Gloucestershire (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • donderdag 6 december 2012
   Dene Magna Abenhall Road GL17 0DU Mitcheldean Gloucestershire (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • vrijdag 7 december 2012
   Dene Magna Abenhall Road GL17 0DU Mitcheldean Gloucestershire (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • woensdag 16 januari 2013
   DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • vrijdag 19 april 2013
   DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.