Aanmelden
Laden…

Even geduld...

1213/07/408 MS Excel 2010 - gevorderd gebruik

Doelstellingen:

Gevorderde mogelijkheden van MS Excel 2010 zoals: draaitabellen, lijsten, filters aanmaken, totalen berekenen, complexere geneste functies, Wat-als-analyses in uitvoeren aan de hand van scenario’s, gegevens koppelen en beheren binnen een rekenblad ...

Doelgroep:

Leraren van alle studierichtingen en alle vakken (toegepaste informatica, secretariaat, bedrijfseconomie, aardrijkskunde, geschiedenis, PAV, MAVO, talen …).

Iedereen die een rekenbladprogramma nodig heeft voor persoonlijk gebruik.

Aanbieder: Nascholingen ICT van het Vlaams Verbond van het katholiek secundair onderwijs (VVKSO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:

Werken met draaitabellen, lijsten, filters en totalen in MS Excel 2010.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • maken van een draaitabel;
 • maken van een draaigrafiek;
 • maken van subtotalen: automatische, geneste;
 • maken van subtotalen van gefilterde gegevens;
 • gebruiken van exceltabellen;
 • gebruiken overzichtsniveaus in grafieken;
 • kopiëren van formules bij relatieve, absolute en gemengde adressering;
 • gebruiken van functies in geneste formules: AANTALl(), AANTALARG(), ISGETALl(), SOM.ALS(), EN(), Als(), ISLEEG() …;
 • gbruiken van matrixformules;
 • samenvattend rekenbad maken op basis van andere bladen;
 • toepassen van gegevensvalidatie;
 • maken van scenario’s;
 • wisselen tussen scenario’s;
 • maken van een draaitabel en een samenvattende tabel van een scenariorapport;
 • ·gebruiken wat-als-analyse;
 • benoemen cellen en bereiken;
 • werken met cel- en bereiknamen in formules;
 • koppelen van gegevens in eenzelfde werkblad;
 • koppelen van gegevens uit verschillende werkbladen;
 • beheren en bewerken van de koppelingen;
 • ...
Bijkomende info:

Deze module wordt enkel georganiseerd wanneer er op 15 september minimaal 5 deelnemers ingeschreven zijn. Vanaf 15 deelnemers wordt de module opgesplitst en zal de bijkomende module plaatsvinden in dezelfde of in een andere lesplaats.

VLUG INSCHRIJVEN IS DUS HEEL BELANGRIJK.

Raadpleeg regelmatig je kalender on-line, want deze is pas definitief vanaf oktober.

Voor bijkomende vragen mail je naar martine.debelder@vsko.be.

De modaliteiten van ICT voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Aangepaste herneming

Voorwaarde:

Basis Windows, basishandelingen van MS Excel 2007/2010 (zie 1213/07/403)


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 13 april 2013 inschrijven en tot en met zaterdag 6 april 2013 uitschrijven.
Bijdrage: 180 Euro
Lesgever: Vande Putte Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info ICT-projecten: +32 2 507 07 66 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Computerklas VVKSO Antwerpen 1ste verdieping (klein lokaal) (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 16 april 2013 van 09:30 tot 12:30
  • dinsdag 23 april 2013 van 09:30 tot 12:30
  • dinsdag 14 mei 2013 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.