Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MZO-1 Hoogbegaafd ... En dan?

Doelstellingen:

-  Kennismaken met en zich kunnen inleven in de problematiek van hoogbegaafdheid binnen ons onderwijs.

-  Ondersteuning bieden voor de aanpak van en werking met hoogbegaafden op klas- en schoolniveau.

-  Komen tot een gedragen zorgvisie en professionele zorgwerking met hoogbegaafden op school.

Doelgroep:

Directies,leerkrachten,zorgleerkrachten,zorgcoördinatoren, beleidsondersteuners

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

-          Wat is hoogbegaafdheid? Frequentie?

-          Kenmerken en risico’s van hoogbegaafdheid.

-          Tips en mythes…

-          Welke types HB-leerlingen zijn er?

-          Wat is onderpresteren? Hoe vermijden? Hoe herkennen?

-          Differentiatie in de klas. Aanpak en materialen.

-          Kangoeroekoffers naderbij bekeken.

-          De stap naar een kangoeroeklas… opstart, documenten en     

           werking.

-          Buitenschools onderzoek en begeleiding van hoogbegaafden.

Strategie en methode:

Interactieve werkvormen. Gericht op de praktische werking in de klas en school!

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 15 februari 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Dupont Kristof
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 20 februari 2013 van 10:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.