Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGE-1 Meisjes zus en jongens zo? Gender als uitdaging! TEAM

Doelstellingen:

- Teamleden informeren over de relatie tussen gender en onderwijs, en hen motiveren om op dit vlak uitdagingen aan te gaan.

- Deze uitdagingen gieten in een beleidsplan voor de school, m.a.w. ze concretiseren in strategische en operationele doelen.

- Beleidsopties of prioritaire doelen kiezen.

- Een plan van aanpak uitwerken voor ten minste één prioritair doel.

Doelgroep:

Directie, leden van het middenkader en leraren m/v

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Sessie 1: Informeren en motiveren. Schetsen van een algemeen kader: gendercontext van de school, interactie leraar-leerling, studiekeuze jongens en meisjes, socialisering, homonegativiteit, enzovoort.

Sessie 2: Globaal beleidsplan. Oplijsten van sterktes, kansen, uitdagingen, behoeften. Vervolgens komen tot doelen op het vlak van gender.

Sessie 3: Plan van aanpak. Kiezen van prioritaire doelen en opmaken van een plan van aanpak voor ten minste één prioriteit. Afspraken maken over de manier waarop de overige teamleden hierover worden geïnformeerd of hierbij worden betrokken.

Strategie en methode:

Intervisie

Bijkomende info:

Voor deze teamgerichte nascholing contact opnemen met de projectverantwoordelijke voor Gender: schoolbegeleider Jos Van Thienen: jos.vanthienen.mb@kerknet.be

 

Een programma op maat van de school is mogelijk. In overleg met de school kunnen de sessies een andere invulling krijgen (bijvoorbeeld het opmaken van een actieplan rond de doelgerichte en systematische aanpak van een specifiek aspect van gender).

Vooraf: intake met directie of beleidsteam

Traject van 3 halve dagen of 5 sessies van 1,5 uur.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

We werken met een leergroep. Samen leren is een kerngegeven. De leden zijn bereid om ervaringen, inzichten en elders verworven kennis met de groep te delen, of eventueel een kleinschalig onderzoek uit te voeren in de eigen school.

Het aantal scholen dat zich voor deze nascholingsmodule kan inschrijven is beperkt.


Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.