Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MDT-1 Talendag: van mooie woorden naar krachtige daden!

Doelstellingen:

Een onderdompeling in taakgericht leren en werken binnen het talenonderwijs

Doelgroep:

Taalleraars, taalbeleidfscoördinatoren, pedagogische directies

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

PROGRAMMA TALENDAG TAAKGERICHT WERKEN

 Onthaal vanaf 8.30 u

9.00 u – 9.45 u      : Keynote door Kris Van Den Branden

10.00 u – 10.45 u : Eerste reeks workshops

10.45 u – 11.15 u  : Koffiepauze met bezoek aan de uitgeverstands

11.15 u – 12.00 u  : Tweede reeks workshops

Keynote:

Taakgericht taalonderwijs wordt vaak voorgesteld als een zeer krachtige manier om taalcompetenties te stimuleren. Tegelijkertijd werpt de term heel wat vragen bij leerkrachten op: wat is precies een taak? Wat is de rol van de leerkracht in taakgericht onderwijs? Kan je met taken ook de receptieve vaardigheden (luisteren en lezen) bevorderen? Hoe kan je taakgerichter evalueren? Is taakgericht werken vooral geschikt voor gevorderde taalleerders? Past expliciete aandacht voor grammatica en woordenschat binnen een taakgerichte aanpak?

Kris Van Den Branden is lerarenopleider aan de SLO Talen van de KU Leuven en directeur van het centrum voor Taal en onderwijs

 

 

WORKSHOPS REEKS 1 (10.00-10.45 uur)

 

Workshop 1: Samenwerkend leren in het talenonderwijs

Werkvormen die samenwerkend leren tussen leerlingen trachten te bevorderen, bieden geen garantie op succes. Er kunnen zich allerlei ongewenste effecten voordoen: (a) de leerlingen zijn niet met de opdracht bezig, maar praten over andere onderwerpen; (b) sommige leerlingen domineren de interactie terwijl anderen bijna niets zeggen; (c) de leerlingen praten in hun moedertaal terwijl ze in een vreemde taal zouden moeten praten; (d) de leerlingen zijn heel snel klaar en dan ontstaat er rumoer. In deze workshop zoeken de deelnemers samen naar manieren om die ongewenste effecten te neutraliseren, en ervoor te zorgen dat de kans op echt leren via samenwerkend leren vergroot. Dat doen we aan de hand van concrete voorbeelden uit de klaspraktijk.

Lesgever: Kris Van den Branden

 

 

Workshop 2A: Tasked-based learning in The Wind in the willows (deel 1)

5 jaar geleden kwam dit onderwerp ook al aan bod, maar zonder focus op integratie van taalverwerving. Nu zal de nadruk liggen op mogelijke taaltaken die men met dit soort materiaal kan ontwikkelen en eventueel transfereren naar andere literaire onderwerpen. Er wordt gewerkt met luistermateriaal en geschreven fragmenten en er wordt aandacht besteed aan vocabulary extension. De voertaal is Engels.

OPGELET! Indien je deze sessie van Jeremy Bourne al gevolgd hebt, kies je best voor een andere workshop of voor Deel 2 van deze workshop na de koffiepauze.

Lesgever: J. Bourne

 

Workshop 3: Examples of good and realistic tasks

Julie Boosman has been working for Pearson Longman for a few years now and is especially experienced in task-based and communicative teaching of English as a foreign language.

In her workshop she will try out her methods in a hands-on manner and will provide a number of examples of good and realistic tasks (‘Taaltaken’).

Lesgever: Julie Boosman 

 

 

Workshop 4: Pistes pour optimiser l'approche actionnelle

Dans le texte qui sert de base à la rédaction des programmes d’études (Visietekst moderne vreemde talen – VVKSO), on préconise l’approche actionnelle. Il s’agit de proposer à l’apprenant des tâches langagières qui impliquent une mise en pratique de ses connaissances acquises. Dans cette démarche, la transition entre les connaissances et la production, en passant par la phase de transfert, requiert une attention toute particulière.

Au cours de cet atelier, nous analyserons d’abord les composantes qui optimisent les tâches de transfert et de production. Ensuite, nous parcourrons quelques exemples de bonnes pratiques allant du niveau A2 au niveau B2. Ces activités auront divers supports : textes (littéraires), lexique, grammaire et documents vidéo ou audio.

Lesgever : Joëlle De Pessemier

 

Workshop 5: Praktisch aan de slag met beginners Duits

Nog maar een paar weken Duits, nog maar pas de tegenwoordige tijd geleerd en toch al communicatief aan de slag in een concrete situatie? Het kan!

Met enkele kant-en-klare en licht verteerbare hapjes achter de kiezen gebruiken de leerlingen hun eerste zelf geproduceerde zinnen om zichzelf voor te stellen en anderen te leren kennen. Vragen en antwoorden in dialoogvorm in de klas of “in het echt” via een e-Twinningproject: voor elke leersituatie wat wils én makkelijk evalueerbaar!

Lesgever: Dirk Staf

 

Workshop 6: Competentieleren in het vak Nederlands: enkele voorbeelden van aanpak

 In de leerplannen Nederlands van de drie graden maar vooral in het leerplan van de derde graad staat het competentieleren centraal.

In het competentieleren gaat het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes hand in hand. Ze worden altijd geïntegreerd. Ook de transfer die de leerling van schoolse kennisinhouden naar andere schoolse en maatschappelijke contexten moet maken, wordt nu binnen de klasmuren ingeoefend.

In deze workshop kaderen we de taakgerichte aanpak binnen leerplannen Nederlands en we illustreren dit met haalbare voorbeelden voor de verschillende graden. 

 

PAUZE

 

WORKSHOPS REEKS 2 (11.15-12.00 uur)

 

Workshop 1: Samenwerkend leren in het talenonderwijs

Werkvormen die samenwerkend leren tussen leerlingen trachten te bevorderen, bieden geen garantie op succes. Er kunnen zich allerlei ongewenste effecten voordoen: (a) de leerlingen zijn niet met de opdracht bezig, maar praten over andere onderwerpen; (b) sommige leerlingen domineren de interactie terwijl anderen bijna niets zeggen; (c) de leerlingen praten in hun moedertaal terwijl ze in een vreemde taal zouden moeten praten; (d) de leerlingen zijn heel snel klaar en dan ontstaat er rumoer. In deze workshop zoeken de deelnemers samen naar manieren om die ongewenste effecten te neutraliseren, en ervoor te zorgen dat de kans op echt leren via samenwerkend leren vergroot. Dat doen we aan de hand van concrete voorbeelden uit de klaspraktijk.

Lesgever: Kris Van den Branden

 

 

Workshop 2B: Tasked-based learning in The Wind in the willows (deel 2)

5 jaar geleden kwam dit onderwerp ook al aan bod, maar zonder focus op integratie van taalverwerving. In deel 2 van deze workshop zal de nadruk liggen op mogelijke taaltaken die men met dit soort materiaal kan ontwikkelen en eventueel transfereren naar andere literaire onderwerpen. De voertaal is Engels.

Lesgever: J. Bourne

 

 

Workshop 3: Examples of good and realistic tasks

Julie Boosman has been working for Pearson Longman for a few years now and is especially experienced in task-based and communicative teaching of English as a foreign language.

In her workshop she will try out her methods in a hands-on manner and will provide a number of examples of good and realistic tasks (‘Taaltaken’).

Lesgever: Julie Boosman 

 

Workshop 4: Pistes pour optimiser l'approche actionnelle (herhaling)

Dans le texte qui sert de base à la rédaction des programmes d’études (Visietekst moderne vreemde talen – VVKSO), on préconise l’approche actionnelle. Il s’agit de proposer à l’apprenant des tâches langagières qui impliquent une mise en pratique de ses connaissances acquises. Dans cette démarche, la transition entre les connaissances et la production, en passant par la phase de transfert, requiert une attention toute particulière.

Au cours de cet atelier, nous analyserons d’abord les composantes qui optimisent les tâches de transfert et de production. Ensuite, nous parcourrons quelques exemples de bonnes pratiques allant du niveau A2 au niveau B2. Ces activités auront divers supports : textes (littéraires), lexique, grammaire et documents vidéo ou audio.

Lesgever : Joëlle De Pessemier

 

Workshop 5: Musik für meine Ohren? Aufgabe-basiertes Lernen mit deutscher Musik

Wie kann man Wortschatz, Grammatik und rezeptive/produktive Fertigkeiten, sowie interkulturelles Lernen, in kommunikative Aufgaben (“taaltaken”) integrieren? Schaukeln Sie mit in diesem Workshop!

Lesgever: Frank Lenaerts

Workshop 6: Competentieleren in het vak Nederlands: enkele voorbeelden van aanpak

 In de leerplannen Nederlands van de drie graden maar vooral in het leerplan van de derde graad staat het competentieleren centraal.

In het competentieleren gaat het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes hand in hand. Ze worden altijd geïntegreerd. Ook de transfer die de leerling van schoolse kennisinhouden naar andere schoolse en maatschappelijke contexten moet maken, wordt nu binnen de klasmuren ingeoefend.

In deze workshop kaderen we de taakgerichte aanpak binnen leerplannen Nederlands en we illustreren dit met haalbare voorbeelden voor de verschillende graden. 

Strategie en methode:

Keynote met workshops

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 15 januari 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 35,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 23 januari 2013 van 08:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.