Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGK-2 Een gelijk onderwijskansenbeleid voeren met SES-lestijden: de game is niet over! (ONDER VOORBEHOUD HERHALING VAN MGK-1)

Doelstellingen:

Via een begeleidingstraject van 4 dagen opgedane/aanwezige kennis in daden omzetten, zodat een optimaal effect in de werkcontext bereikt wordt.

Doelgroep:

Directies, leerkrachten en zorgcoördinatoren basisonderwijs

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

DAG 1: Sensibilisering en bewustwording

Kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan hangen sterk samen met het sociaal milieu waarin ze leven. Verklaringen daarvoor zijn o.m. de materiële situatie, de ongelijke toegang tot cultuurgoederen, de afstand tussen de thuis- en de schoolcultuur, de kloof tussen de thuistaal en de schooltaal en de verschillen in onderwijsondersteuning die ouders bieden.

Een gelijk onderwijskansenbeleid voeren dat werkt aan een mentaliteitsverandering is niet evident. Daarom is het belangrijk voeling te krijgen met de leefwereld van mensen die in armoede leven. We spreken niet enkel "over", maar ook "met" armoede.

Samen met "Netwerk tegen armoede" gaan we op zoek naar antwoorden, zodat we meer inzicht krijgen in de leefwereld van de kinderen met een kleine, maar zwaar beladen rugzak.

DAGEN 2, 3, 4: Opvolging en implementatie in de eigen schoolcontext

De inhoud van deze dagen wordt bepaald in functie van de deelnemers.

Strategie en methode:

Plenum en intervisie

Bijkomende info:

Dit nascholingstraject kwam tot stand i.s.m. Netwerk tegen armoede en VCLB-verantwoordelijken Kansenbevordering en diversiteit.

De opvolging ervan via praktijkvoorbeelden gebeurt door pedagogisch begeleiders Kati Peirlinck en Greet Verbeken.

In de prijs is telkens ook een broodjeslunch begrepen.

OPGELET!! VOOR DEZE MOGELIJKE HERHALING ZIJN NOG GEEN DATA BEKEND. ER WORDT SLECHTS HERHAALD BIJ VOLDOENDE AANTAL INSCHRIJVINGEN!

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Omdat het gaat om een traject verwachten we het engagement om deel te nemen aan alle sessies.


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 8 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 95,00 Euro
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1:
    van 09:30 tot 16:00
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.