Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83129-M06-Team Problemen zijn er om opgelost te worden. Over domeinoverschrijdende doelen en probleemoplossende vaardigheden

Doelstellingen:
  • Inzicht verwerven in het leerdomein domeinoverschrijdende doelstellingen.
  • Kennismaken met interactieve werkvormen en een aanpak om zoekstrategieën aan te leren.
Doelgroep:

Schoolteams lagere school

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek basisonderwijs (VVKBaO) - Marleen Duerloo i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

Sessie Problemen zijn er om opgelost te worden.  (4u.) (nascholer + team van de lagere school)

  • Je gaat zelf aan de slag om problemen op zoveel mogelijk verschillende manier te vertalen en voor te stellen.
  • Je werkt met interactieve werkvormen die je nadien kan uitproberen in de klas.
  • Je gaat na in welke mate de zoekstrategieën uit het leerplan nog uitdrukkelijker aan bod kunnen komen.
Strategie en methode:
  • Er wordt gewerkt met het leerplan wiskunde vanuit concrete opdrachten. 
  • In de reflectie op de oefeningen bespreken we de gelijkenissen en verschillen met de eigen aanpak.
Bijkomende info:

Het leerplan wiskunde is vereist aanwezig.

De sessie (3 u.) vindt plaats op school.

Indien u kiest voor een sessie van 4 u. betaalt u € 760.

De modaliteiten voor deelname aan dit init

iatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Gelieve bij de inschrijving drie voorkeurdata voor de sessie met het team te vermelden. De definitieve bevestiging van de datum gebeurt in juni. Een afspraak voor de intake wordt telefonisch gemaakt door de nascholer.

Bij het traject hoort een SharePoint. Scholen die deelnemen engageren zich om informatie met andere scholen te delen.

Inschrijven: graag vóór 31 mei 2012.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 570 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (3 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.