Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83129-M07-Team Al spelend wiskunde leren. Over wiskundige initiatie en aanvankelijk rekenen

Doelstellingen:
  • Inzicht verwerven en verdiepen in de leerlijnen van wiskundige initiatie en aanvankelijk rekenen
  • Formuleren van een antwoord op: Wat is goed wiskundeonderwijs in het algemeen en in het bijzonder voor jonge kinderen?
  • Inzien op welke manier je in de dagelijkse klaspraktijk met kinderen impliciet en expliciet aan wiskundige initiatie kan werken en hoe je dit kan vertalen naar je klaspraktijk.
Doelgroep:

Schoolteams basisschool of lagere school of kleuterschool

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek basisonderwijs (VVKBaO) - Marleen Duerloo i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

Sessie Al spelend wiskunde leren. (4u.) (nascholer + team kleuterschool eventueel aangevuld met leerkrachten eerste leerjaar)

  • Aan de hand van rekenspelletjes en wiskundige activiteiten verdiep je je inzicht in de leerlijnen van wiskundige initiatie en aanvankelijk rekenen
  • De leerlijn tellen wordt concreet uitgewerkt.
Strategie en methode:
  • Er wordt gewerkt met het leerplan wiskunde vanuit concrete opdrachten. 
  • In de reflectie op de oefeningen bespreken we de gelijkenissen en verschillen met de eigen aanpak.
Bijkomende info:

Het leerplan wiskunde is vereist aanwezig.

De sessie (3 u.) vindt plaats op school.

Indien u kiest voor een sessie van 4 u. betaalt u € 760.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Gelieve bij de inschrijving drie voorkeurdata voor de sessie met het team te vermelden. De definitieve bevestiging van de datum gebeurt in juni. Een afspraak voor de intake wordt telefonisch gemaakt door de nascholer.

Bij het traject hoort een SharePoint. Scholen die deelnemen engageren zich om informatie met andere scholen te delen.

Inschrijven: graag vóór 31 mei 2012.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 760 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (1 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.