Aanmelden
Laden…

Even geduld...

88120 - BaO [i2O] – ICT-integratie in Wereldoriëntatie (Wachtlijst)

Doelstellingen:

Leraren derde graad BaO ondersteunen om ICT te implementeren in hun klaspraktijk. (met focus op  wereldoriëntatie - dimensies natuur en techniek).

Doelgroep:

Leerkrachten vijfde en zesde leerjaar gewoon en buitengewoon basisonderwijs en hun ICT-coördinator.

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Knipsel.GIF

Dit is een nascholing waarbij de inhoud volledig op maat van de school (of scholengemeenschap) wordt gemaakt, in samenspraak met , leerkrachten, directie(s), de i2O-ondersteuners en de ICT-coördinator(en). Het traject duurt meestal een volledig schooljaar en bestaat uit:

 • een intake (45’) met de directie(s) en ICT-coördinator(en) (=kernteam) waar het project wordt toegelicht en een voorlopige planning wordt opgemaakt voor het traject.
 • een intake (45’) met de leerkrachten van de derde graad en het kernteam waar het project aan de leerkrachten wordt voorgesteld, een ICT-SWOT-analyse wordt ingevuld en waar  een concreet thema en daarbij horende ICT-toepassingen wordt gekozen.
 • een bespreking (30’) met het kernteam van de SWOT-analyse en het actieplan en de concrete uitvoering.
 • twee, drie of vier nascholingen (telkens 2-3 uur) voor de leerkrachten derde graad waar de ICT-toepassingen die een meerwaarde bieden aan de klaspraktijk binnen WO worden aangeleerd en toegepast.
  Let wel: we gebruiken toepassingen die eenvoudig zijn, snel inzetbaar en bovendien gratis!
  Hier worden de technische vaardigheden aangeleerd om nadien in de klas met de
  leerlingen effectief aan de slag te gaan.
 • een evaluatievergadering (45’) met de leerkrachten en het kernteam.

Ook interventies op de klasvloer zijn mogelijk.

Strategie en methode:

Na het in kaart brengen van de schoolvisie op ICT-implementatie wordt een traject op maat van de school  samengesteld. Leerkrachten
derde graad worden eenvoudige ICT-toepassingen geleerd die de doelstellingen van het zelfgekozen WO-thema ondersteunen.  Nadien worden deze ICT-toepassingen gebruikt in de normale lesgang door de leerkrachten. Zo wordt de ICT-integratie op de klasvloer daadwerkelijk gerealiseerd.

Tijdens de intakes met de directie wordt in de maanden juni of september een tijdspad opgesteld voor het volledige schooljaar (eventueel verlengd naar het volgend schooljaar).

De intakes en interventies kunnen gepland worden tijdens of na de lesuren (lesvrije momenten, personeelsvergaderingen, pedagogische werkdag, woensdagnamiddagen…).

Bijkomende info:

Deze module is teamgericht. U kunt dus niet individueel inschrijven maar enkel als team (leerkrachten derde graad, directie, ICT-coördinator). Wanneer u inschrijft, geeft u aan dat u geïnteresseerd bent om als school (scholengemeenschap) in het project mee te stappen.

Na aanmelding volgt niet automatisch een definitieve inschrijving. We hanteren de volgende criteria:

 • volgorde van inschrijven
 • goedkeuring van de begeleiding

Indien uw school in 2012-2013 niet aan bod komt, wordt u voor het schooljaar 2013-2014 opnieuw vrijblijvend gecontacteerd.

Meer informatie kun je bekomen bij marcel.vanlommel@vsko.be.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Van de deelnemende scholen en leerkrachten derde graad wordt verwacht dat:

 • ICT en/of WO een prioriteit is
 • er bereidheid is om de aangeleerde vaardigheden te transfereren naar andere WO-thema’s, andere leergebieden.

Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.