Aanmelden
Laden…

Even geduld...

88120 - SO I2O ICT-integratie in natuurwetenschappen eerste graad ( vervolgtraject)

Doelstellingen:

Leraren NW eerste graad ondersteunen om ICT te implementeren in hun klaspraktijk.

Doelgroep:

Leraren eerste graad NW die de nascholing I2O reeds gevolgd hebben.

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKSO
Inhoud:

Dit is een nascholing waarbij de inhoud volledig op maat van de school wordt gemaakt, in samenspraak met leraren, directie, de I2O-ondersteuners en de ICT-coördinator.  Waar mogelijk wordt ook de pedagogisch begeleider betrokken.

Het traject duurt meestal een volledig schooljaar en bestaat uit:

 • ·         Intake met de directie, leraren NW en ICT-coördinator waar het project wordt toegelicht en een planning wordt opgemaakt voor het traject.
 • ·         Intake met de leraren NW waar verwachtingen en noden geconcretiseerd worden.
 • ·         De ondersteuningsmomenten werken in 3 fasen:
  • o   Fase 1: Sterke ondersteuning van de leraar bij implementatie van ICT-toepassing uit de nascholing, afhankelijk van noden.
  • o   Fase 2: Ondersteuning van de leraar bij het zelf aan de slag gaan met analoge toepassingen.
  • o   Fase 3: Leraren gaan aan de slag met andere toepassingen. Ondersteuning op vraag.
 • ·         Evaluatie van de klasimplementatie
 • ·         Indien gewenst ondersteuning bij overleg met collega’s/vakwerkgroep

Feedbackmoment met directie, leraren en ICT-coördinator

Strategie en methode:

Na overleg met directie, leraren en ICT-coördinator(en) wordt een traject op maat van de school samengesteld. Leraren NW eerste graad worden ondersteund bij de implementatie van de ICT-toepassingen die in de nascholing aan bod gekomen zijn.  De focus ligt hierbij op de concrete realisatie van de ICT-integratie op de klasvloer.

In overleg wordt een tijdspad opgesteld voor het volledige schooljaar, eventueel verlengd naar het volgende schooljaar.

Bijkomende info:

Wenst u meer info, neem dan contact op met

Catherine.vannevel@vsko.be  ( West- en Oost-Vlaanderen)

Ria.rombouts@vkso.be ( Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant)


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:

Minstens één leraar NW eerste graad volgde de nascholing I2O.


Voor dit initiatief mogen maximum 15 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.