Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/12/02-module 1 Tweedaagse nascholing ‘introductie relationele en seksuele vorming in het buitengewoon onderwijs’

Doelstellingen:

Deze vorming geeft een introductie in het brede terrein van relationele en seksuele vorming.

Deelnemers leren:

 • inzicht verwerven in de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen
 • inzicht verwerven in de impact van een handicap op die ontwikkeling
 • het onderscheid maken tussen ontwikkelingsgebonden gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • pedagogisch reageren op uitingen van seksueel gedrag
 • inzicht verwerven in het belang van relationele en seksuele vorming  vanaf de kleuterschool tot eind van het secundair onderwijs
 • bruikbare materialen en aangepaste werkvormen kennen en gebruiken
Doelgroep:

Directies, orthopedagogen, leerkrachten en paramedici uit het buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en internationalisering (DNI.)
Inhoud:

Scholen worden in de praktijk in alle geledingen geconfronteerd met uitingen van seksueel gedrag bij de leerlingen.

Enerzijds ervaart men vaak dat men onvoldoende  expertise heeft om dit gedrag te kunnen situeren binnen het ontwikkelingsprofiel van de leerlingen en er bijgevolg op een pedagogische wijze mee om te gaan.

Anderzijds werken scholen vaak aan relationele en seksuele vorming zonder zich daar bewust van te zijn. Werken rond privacy, het ervaren van grenzen, het leren opkomen voor jezelf zijn vormen van RSV. Ook de reacties op incidenten en situaties die zich voordoen vormen belangrijke leermomenten voor de leerlingen. Dat proces loopt de hele schoolloopbaan door.

In deze opleiding krijgen deelnemers een introductie in het brede veld van relationele en seksuele vorming. Vanuit de normale seksuele ontwikkeling en de impact van een beperking op die ontwikkeling leren ze het onderscheid maken tussen ontwikkelingsgebonden en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er wordt ook een kader aangereikt om pedagogisch te reageren op seksueel gedrag.Verder worden materialen, werkvormen en inhouden voorgesteld om met kinderen en jongeren concreet te werken aan RSV. Er wordt tijd voorzien voor uitwisseling van ervaringen en materialen.

Strategie en methode:

De module bestaat uit 4 sessies:

 • 2 sessies over de seksuele en relationele ontwikkeling bij kinderen en jongeren en de gevolgen van een handicap op die ontwikkeling
 • een sessie over seksueel grensoverschrijdend gedrag en pedagogisch reageren op uitingen van seksueel gedrag
 • een sessie over vormen van RSV, mogelijke materialen en methodieken en uitwisseling van ervaringen
Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming tweedaagse vorming RSV schooljaar 2010-2011

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 4 maart 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100 Euro
Lesgever: De Wilde Karen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 14 maart 2013 van 09:30 tot 16:00
  • vrijdag 15 maart 2013 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.