Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/12/02-module 2 Studiedag ‘werken met het Vlaggensysteem (Sensoa): pedagogisch reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag’

Doelstellingen:

De doelstelling van deze module is leren pedagogisch reageren op uitingen van seksueel gedrag bij kinderen en jongeren. Wanneer gaat gedrag te ver en hoe moet je daar op reageren?

Deelnemers krijgen:

  • Inzicht in het continuüm van normaal gedrag tot zwaar  grensoverschrijdend gedrag
  • Inzicht in de 6 criteria voor het bepalen van seksueel grensoverschrijdend karakter van gedrag
  • Zicht op de verschillende manieren van pedagogisch reageren die samenhangen met de ernst van het gestelde gedrag
Doelgroep:

Directies, orthopedagogen, leerkrachten en paramedici uit het buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en internationalisering (DNI.)
Inhoud:

De deelnemers leren werken met het Vlaggensysteem. Dat systeem bepaalt aan de hand van objectieve criteria wanneer gedrag grensoverschrijdend is en hoe ernstig de grensoverschrijding is. Aan het gedrag worden vlaggen toegekend die gaan van groene vlag (normaal gedrag) over geel en rood naar zwarte vlag (zwaar grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik).

Bij het systeem hoort een methode van pedagogisch reageren. Ook daar zit een gradatie in, gekoppeld aan de ernst van het gestelde gedrag.

Strategie en methode:

Er worden theoretische achtergronden aangereikt in combinatie met oefeningen. Deelnemers leren het theoretisch kader toepassen. Er wordt ruimte gemaakt voor vragen en inbreng van de deelnemers.

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming schooljaar 2010-2011

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 9 april 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30 Euro
Lesgever: De Wilde Karen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 19 april 2013 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.