Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/12/02-mod. 4-TEAM Samenwerkingsproject met de pedagogische begeleiding inzake RSV in BuO

Doelstellingen:

Op vraag een thema uit RSV uitwerken, ingebed in een langduriger traject dat het team volgt met een begeleider,

Doelgroep:

Schoolteams of werkgroepen uit buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en internationalisering (DNI.)
Inhoud:

Pedagogisch begeleiders kunnen een sessie over een deelthema van RSV aanvragen in het kader van hun begeleidingstraject.

Voorbeelden van mogelijke input zijn:

  • een sessie over seksueel grensoverschrijdend gedrag als onderdeel van een traject over grensoverschrijdend gedrag
  • een sessie over seksueel grensoverschrijdend gedrag als onderdeel van herstelgerichte methodieken
  • een sessie over seksuele ontwikkeling en impact van de beperking als onderdeel van een traject rond socio-emotionele vaardigheden
  • een sessie over seksuele ontwikkeling en impact van de beperking als onderdeel van een traject over sociale vaardigheden
Strategie en methode:

Op basis van een keuzelijst met vooraf bepaalde thema’s wordt op maat van de aanvrager één sessie uitgewerkt

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 200 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (1 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.