Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/12/03-module 2-IND Nascholing ‘Handelingsplanning in het BuSO, ondersteund met het softwarepakket @Volgmij’ & terugkomdag

Doelstellingen:
  • Efficiënt werken met HP gebruik makend van @Volgmij
  • Uitwisseling over het gebruik van @Volgmij en implementatie in de school
Doelgroep:

BuSO: directeur, middenkader, leraren, ICT-verantwoordelijken en paramedici

Aanbieder: Vlaams verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:
  • Principes van handelingsplanning
  • Handelingsplanning in @Volgmij
  • Deelnemers wisselen ervaringen uit
Strategie en methode:

Individugerichte nascholing

Bijkomende info:

Nascholer: Ria Van Eysendeyk en Tom Claes. Voor inhoudelijke vragen kan u terecht bij Ria Van Eysendeyk via e-mail: ria.vaneysendeyk@vsko.be

Projectleider: Annemie Jennes.

Scholen kunnen na het volgen van deze tweedaagse 1 of 2 schoolteamgerichte sessies voor de implementatie van handelingsplanning in @Volgmij aanvragen via module 5. Meer info hierover te bekomen bij nascholer Tom Claes

Reeks 2 is uitgesteld nieuwe data volgen later.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnamevoorwaarden:

  • 2 deelnemers per school: iemand die het proces van handelingsplanning op school goed beheerst en iemand die ICT-vaardig is; enige ervaring met @Volgmij is aanbevolen
  • Eén laptop meebrengen naar de nascholing mét @Volgmij-account

Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 22 januari 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25 Euro
Lesgever: Claes Tom
Van Eysendeyck Ria
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 24 januari 2013 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.